Основи роботи з пакетом FlexPDE

Методичні, математичні та інформаційні аспекти застосування методу кінцевих елементів і пакету прикладних програм FlexPDE, моделювання тепло-гідравлічних процесів. Сценарій руху течії у трубі та визначення впливу в’язкості і густини на його швидкість.

Подобные документы

 • Дослідження методу сплайнів для вирішення задачі інтерполяції. Вибір методів технічних та інструментальних засобів вирішення задачі, їх алгоритми. Розробка логічної частини програми, результати обчислень. Розв’язання задачі в пакетах прикладних програм.

  курсовая работа, добавлен 03.12.2009

 • Системи автоматичного керування. Описання методу стикування розв'язків на основі теореми по n-інтервалів. Застосування методу динамічного програмування (рівняння Р. Белмана). Моделювання задачі синтезу та аналізу на електронній обчислювальній машині.

  контрольная работа, добавлен 31.03.2014

 • Дослідження основних завдань та алгоритму роботи програм копіювання файлів: "COPY1.С" (функції роботи з file handles) та "COPY2.С" (функції потокового вводу-виводу). Повний розбір роботи обох кодів програм, їх тестування, модифікація та оптимізація.

  лабораторная работа, добавлен 04.04.2011

 • Основи роботи антивірусних програм. Сигнатурний та евристичний аналізи. Пошук вірусів, схожих на відомі, що виконують підозрілі дії. Модулі оновлення, планування та управління. ESET NOD32, антивірус Касперського та опис їх основних функцій і переваг.

  реферат, добавлен 12.05.2009

 • Написання програм для перейменування файлів та копіювання файлів і підкаталогів (аналоги REN, XCOPY). Вибір методу розв'язки задачі та його обґрунтування. Алгоритм та реалізація програми, її системні вимоги. Інструкція для користувача та лістинг.

  курсовая работа, добавлен 08.08.2009

 • Етапи розробки системи моделювання позаштатних ситуацій у виробничому процесі, яка реалізована за допомогою технологій National Instruments з використанням пакету графічної мови програмування Labview. Обладнання для вирощування монокристалічного кремнію.

  дипломная работа, добавлен 25.10.2012

 • Дослідження набору інтерфейсів, які дозволяють клієнту та серверу обмінюватися даними. Аналіз особливостей структурованого сховища для зберігання об’єктів в контейнерах прикладних програм. Вивчення процесу створення об’єкту та його розміщення в таблиці.

  лабораторная работа, добавлен 09.06.2012

 • Загальна характеристика та особливості програмування сучасних систем автоматизованого проектування. Порівняльна характеристика середовищ розробки прикладних програм на мові JAVA. Ознайомлення з принципами і особливостями роботи певних класів, компонентів.

  курсовая работа, добавлен 31.01.2014

 • Розгляд принципів моделювання для дослідження роботи гідроакумулятора в системах водопостачання. Опис математичної моделі для підбору гідроакумулятора. Створення графічної моделі процесу вмикання та вимикання насосу, комп’ютерної в середовищі Delphi.

  курсовая работа, добавлен 08.12.2015

 • Методологія швидкої розробки застосувань RAD, оцінка її переваг та аналіз розповсюдженості на сучасному етапі. Етапи розробки програмного забезпечення та його життєвий цикл. Мета та порядок реалізації процесу моделювання даних. Організація проекту.

  контрольная работа, добавлен 12.04.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.