Основи роботи з пакетом FlexPDE

Методичні, математичні та інформаційні аспекти застосування методу кінцевих елементів і пакету прикладних програм FlexPDE, моделювання тепло-гідравлічних процесів. Сценарій руху течії у трубі та визначення впливу в’язкості і густини на його швидкість.

Подобные документы

 • Технологія проектування та розробка об'єктно-орієнтованих програм. Використання автоматного підходу при реалізації прикладних програм. Програмні продукти для графічного моделювання кінцевих автоматів. Виконуваний UML та SWITCH-технологія, їх принципи.

  курсовая работа, добавлен 23.12.2011

 • Пакети і комплекси програм, які реалізують метод скінчених елементів. Femlab 3.3 - потужне інтерактивне середовище для моделювання і розв'язування наукових і технічних проблем. Вибір варіаційного принципу. Чисельна реалізація математичних моделей.

  дипломная работа, добавлен 11.09.2014

 • Сучасна практика складання бізнес-плану, методики та стандарти його розробки. Програмні засоби бізнес-планування. Характеристика та особливості застосування пакету деяких прикладних програм: COMFAR, Project Expert, Альт-Інвест та Альт-Інвест-Прим.

  реферат, добавлен 03.06.2011

 • Огляд створення презентацій на персональному комп'ютері за допомогою програми PowerPoint, що входить до складу пакету прикладних програм Microsoft Office. Дослідження запуску та налагодження редактора, групи інструментів, режимів роботи зі слайдами.

  методичка, добавлен 10.10.2011

 • Характеристика інструментів MatLab - пакету прикладних програм для числового аналізу. Основні функції та можливості програмного комплексу. Скриптова мова програмування. Побудова моделі штучної нейронної мережі за допомогою команди NNTool та її тестування.

  лабораторная работа, добавлен 11.06.2015

 • Загальні поняття програмного забезпечення (ПЗ) для персонального комп'ютеру (ПК). Розвиток прикладного ПЗ для ПК, пакетів прикладних програм, а також про використання прикладних програм в житті кожного користувача. Розгляд пакетів прикладних програм.

  реферат, добавлен 03.03.2010

 • Загальна характеристика продукції корпорації Microsoft та її головне призначення. Взаємодія прикладних програм Microsoft Office та можливість спільної роботи. Особливості використовування текстового процесору, електронних таблиць, редактора презентацій.

  контрольная работа, добавлен 05.01.2011

 • Поняття та принципи роботи аналогових обчислювальних машин, особливості їх дії. Порядок та етапи програмування задач на АОМ, моделювання лівої та правої частини рівняння. Методика розрахунку елементів схеми, визначення параметрів із погрішністю.

  курсовая работа, добавлен 12.05.2009

 • Комплекс з автоматизації роботи агентств "Само-Тур" як один з відомих на туристичному ринку. Програма для роботи з клієнтами "ТурВін". Пакет прикладних програм "Туристський офіс". Програмний комплекс "Майстер-Тур", його основні функціональні блоки.

  реферат, добавлен 25.10.2012

 • Висвітлення та розкриття поняття 3д-моделювання, його видів та особливостей. Аналіз основних видів моделювання, їхнє практичне використання, переваги та недоліки кожного виду. Розгляд найпоширеніших програм для створення 3-д зображень та їх функції.

  статья, добавлен 18.08.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.