Планування діяльності підприємства

Визначення призначення і розкриття вмісту поточного планування на підприємстві. Аналіз плану виробництва і системи стимулювання збуту продукції. Розрахунок рентабельності підприємства і обґрунтування необхідності залучення додаткових оборотних коштів.

Подобные документы

 • Аналіз діючої моделі на підприємстві внутрішнього економічного механізму. Економічні форми функціонування окремих підрозділів підприємства. Системи планування і контролю результатів. Ефективність функціонування підрозділів як господарюючих елементів.

  контрольная работа, добавлен 20.06.2012

 • Характеристика діяльності підприємства. Організаційно–управлінська структура та основні фінансово-економічних показників підприємства. Порядок складання планово–економічних документів. Роль економіста з планування на виробництві, його функції, задачі.

  отчет по практике, добавлен 26.06.2012

 • Фактори, що впливають на рентабельність продукції підприємства. Оцінка стану, руху та ефективності використання основних засобів, оборотних коштів та трудових ресурсів підприємства. Розрахунок витрат, собівартості продукції та фінансових результатів.

  курсовая работа, добавлен 19.09.2014

 • Склад та характеристика грошових надходжень підприємств. Виручка від реалізації продукції, товарів і послуг, методи її планування. Грошові надходження від інвестиційно-фінансової діяльності. Планування, розподіл та використання прибутку підприємства.

  курсовая работа, добавлен 11.05.2009

 • Показники, що характеризують економічну ефективність виробництва на підприємстві обробної промисловості. Ефективність використання основних та оборотних фондів, персоналу та діяльності фірми. Коефіцієнти рентабельності виробленої продукції та продажів.

  курсовая работа, добавлен 20.05.2012

 • Визначення загальної вартості та структури основних виробничих фондів підприємства. Розрахунок річної потреби обігових коштів. Визначення кошторису витрат та собівартості одиниці продукції. Розрахунок економічних показників ефективності виробництва.

  контрольная работа, добавлен 21.02.2011

 • Склад обігових коштів підприємства. Визначення загальної вартості та видової структури основних виробничих фондів, річної потреби обігових коштів підприємства. Кошторис витрат виробництва готової продукції та собівартості одиниці продукції фірми.

  курсовая работа, добавлен 27.03.2012

 • Планування як одна з функцій управління, оброблення й систематизація інформації. Форми подання планових розрахунків, обсяг продукції і послуг у вартісному та натуральному вираженні. Причини відхилень у виконанні плану та пропозиції щодо їх коригування.

  тест, добавлен 17.05.2010

 • Бізнес-план у ринковій системі господарювання. Формування інформаційного поля та комп’ютеризація процесу бізнес-планування. Аналіз ефективності використання основних фондів і матеріальних ресурсів підприємства. Розробка заходів диверсифікації виробництва.

  дипломная работа, добавлен 23.09.2016

 • Методичні підходи до оцінки фінансово-економічної безпеки підприємства. Показники рентабельності, які використовують для оцінювання відносної ефективності діяльності підприємства. План збуту продукції. Розрахунок планових чисельності й заробітної плати.

  курсовая работа, добавлен 24.05.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.