Етика ділового спілкування у педагогічному колективі

Види та особливості усного та писемного ділового спілкування. Техніка ділового мовлення. Морально-психологічний клімат у колективі. Основні норми та принципи моральної регуляції. Вимоги до культури спілкування. Комунікативна поведінка викладача.

Подобные документы

 • Правила оформлення документів. Дипломатія як сукупність традицій, яких дотримуються у міжнародних стосунках. Етика ділових відносин на прикладі спілкування. Етика представлень і вітань. Види рукостискань. Програма перебування іноземної делегації.

  творческая работа, добавлен 03.06.2012

 • Німецька федеративна республіка з парламентською демократією і найбільшим рівнем економіки в Європейському союзі. Сфера ділового етикету німців, спілкування, знайомство в офіційних ситуаціях. Політична система, організаційні принципи та завдання партій.

  реферат, добавлен 17.11.2014

 • Визначення ситуацій, які вимагають письмового спілкування. Характеристика основних складових етикету ділового письма. Ключові негативні наслідки для іміджу при наявності помилок у листі. Правила щодо визначення мови та стилю офіційного документа.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Наднаціональний характер дипломатичного протоколу і ділового етикету. Етичні норми світського спілкування. Повноваження посла, аташе і дипломата. Функції та основні етапи ділової бесіди. Дипломатична бесіда з питань конфліктних ситуацій, їх вирішення.

  контрольная работа, добавлен 19.04.2013

 • Різноманіття передумов та вимірів людського спілкування: моральний аспект. Толерантність та абстрактність її ідеї. Особливості поваги в етиці. Прототипи співчуття та милосердя. Сутність любові та її основні ознаки. Культура спілкування й етикет.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Менеджер і його місце в моральному житті особистості й колективу. Корпоративна етика в системі управління персоналом. Поняття, принципи і роль етикету в організації ділової взаємодії. Загальноприйняті норми підбору ділового гардеробу чоловіка і жінки.

  курс лекций, добавлен 02.12.2014

 • Спілкування як важлива умова існування людини в соціумі та один з основних факторів і найважливіше джерело психічного розвитку людини, зв’язок з діяльністю та взаємодією. Комунікативна, інтерактивна та перцептивна форми спілкування, його функціональність.

  реферат, добавлен 15.11.2010

 • Визначення спілкування, його зміст, мета й засоби. Характеристика процесу комунікації. Модель комунікативного процесу Лассуелла. Групи невербальних засобів спілкування. Інструктаж при дорученні нового завдання. Регламент проведення першої зустрічі.

  реферат, добавлен 21.01.2012

 • Культура мовного спілкування і одягу, етикет гостинності. Вирази мовного етикету, що вживаються при різних ситуаціях. Особливості дарування та приймання подарунків. Правила поведінки у громадських місцях. Гарні манери і правила поведінки у місцях видовищ.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Основні поняття про етикет. Структура й функції спілкування. Характеристика сторін спілкування. Загальні відомості про невербальне спілкування. Уміння правильно говорити. Ефективності наукової комунікації та налагодження наукових та ділових контактів.

  реферат, добавлен 29.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.