Життєвий і творчий подвиг Івана Франка

Життєвий шлях і творчість видатного українського письменника І. Франка. Ідеї служіння інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу у творах письменника. Боротьба добра і зла в поемі Івана Франка "Мойсей", відображення перемоги людського духу.

Подобные документы

 • Центральні твори Івана Франка 1900-х років з погляду їх проблематики і поетики. Творчий доробок письменника початку ХХ століття як синтез етико-антропологічних та історіософських проблем. Інтеграція реалістичної та модерністичної поетики у творах.

  автореферат, добавлен 23.11.2013

 • Іван Франко - як школа українського політичного життя. Проблеми української державності в творчості і житті письменника. Суперечливі та своєрідні погляди І. Франка щодо національної ідеї. Філософія І. Франка як заповідь любові до своєї Батьківщини.

  реферат, добавлен 22.06.2010

 • Вивчення біографії та життєвого шляху видатного українського поета Івана Франка. Аналіз років навчання в університеті, діяльності в редакції газети "Друг" та арешту за революційну літературу. Огляд політичних уподобань та відомих віршів і поем Франка.

  реферат, добавлен 14.12.2010

 • Ознайомлення з політичними поглядами Івана Франка в контексті соціального пізнання, що знайшли своє відображення у критичній спадщині письменника. Аналіз ролі художнього твору у відображенні суспільно-політичних фактів дійсності в інтерпретації Франка.

  статья, добавлен 02.10.2018

 • Дослідження українського хорового співу в художній інтерпретації письменника Івана Франка. Образне мислення І. Франка: національна органічність цих співочих виявів виступає у різноманітних життєвих ситуаціях, історичних і соціокультурних обставинах.

  статья, добавлен 06.04.2019

 • Свобода народу і прагнення до незалежності як наскрізна проблема в творчості Івана Франка. Донесення через образ Мойсея прагнення до національного відродження, формування національної свідомості та заклику до боротьби за духовне звільнення людини.

  анализ книги, добавлен 07.06.2014

 • Розвиток фольклористичної концепції Івана Франка. Еволюція критичної рецепції фольклористичних публікацій Оскара Кольберга у його працях. Особливості еволюції оцінки наукового доробку Кольберга у рецензіях і статтях українського письменника Івана Франка.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Дослідження біографії та літературної діяльності українського письменника Івана Франка. Характеристика його перших творів, активної громадсько-політичної і видавничої діяльності. Огляд філософсько-соціологічних й суспільно-політичних концепцій Франка.

  реферат, добавлен 11.12.2011

 • Особливість вивчення релігійних мотивів у спадщині Івана Франка. Характер загальноісторичних та світоглядних орієнтирів українського письменника. Місце націотворчих ідей у роздумах вченого. Аналіз новаторського спрямування філософського змісту "Мойсея".

  статья, добавлен 29.09.2016

 • Визначення дослідження історіософських поглядів Івана Франка. Визначення місця націотворчих ідей в роздумах вченого-літератора. Розкриття змісту релігійних мотивів у спадщині Івана Франка, його основні загальноісторичні та світоглядні орієнтири.

  статья, добавлен 08.04.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.