Життєвий і творчий подвиг Івана Франка

Життєвий шлях і творчість видатного українського письменника І. Франка. Ідеї служіння інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу у творах письменника. Боротьба добра і зла в поемі Івана Франка "Мойсей", відображення перемоги людського духу.

Подобные документы

 • Тяжкий життєвий шлях і багатогранна творчість І. Франка, відображення в його прозі та поезії проблем національної ідентичності українського народу. Літературна, просвітницька, громадсько-політична, наукова та публіцистична діяльність відомого письменника.

  реферат, добавлен 27.01.2013

 • Біографія та творчість відомого письменника та публіциста Івана Франка, його літературна та громадська діяльність. Драматургія Франка як невід'ємна складова українського театру. Участь письменника в українському національному русі кінця XIX століття.

  реферат, добавлен 15.10.2016

 • Відомості про життя і творчість видатного українського письменника, ученого та перекладача І. Франка. Події першого періоду творчості. Наукова спадщина. Філософсько-соціологічні й суспільно-політичні концепції Франко. Теми та особливості лірики поета.

  биография, добавлен 12.04.2012

 • Шлях І. Франка від батькової кузні хлібороба, шкільних років у гімназії до Львівського університету, через "Думи пролетарія" у коломийській тюрмі до слави Каменяра рідного народу. Вплив "Кобзаря" Шевченка, гуманістичні устремління поета вільної України.

  реферат, добавлен 12.04.2009

 • Дослідження життєвого шляху видатного українського письменника Івана Франка. Аналіз творчої та наукової спадщини, перекладацької діяльності. Релігійні погляди письменника. Переклади творів Франка іншими мовами. Останні роки життя. Вшанування пам'яті.

  реферат, добавлен 07.05.2016

 • Творчість Івана Франка в загальнокультурному аспекті. Художнє втілення історії, певні часові зрізи, героїчні події, знакові постаті в художній спадщині письменника. Короткий аналіз праць впливового духовного письменника-полеміста Івана Вишенського.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Релігійно-філософські ідеї Івана Франка щодо релігії і церкви як головної складової ментальності української нації, відображені в його творах "Смерть Каїна" та "Мойсей". Фальсифікація радянських дослідників питання щодо атеїстичних поглядів І. Франка.

  статья, добавлен 27.03.2018

 • Аналіз іншомовних слів як частини словникового складу української мови, їх вживання у творах художньої літератури. Характеристика життєвого та творчого шляху Івана Франка. Іншомовна лексика у творчій спадщині письменника на прикладі поеми "Мойсей".

  курсовая работа, добавлен 09.12.2015

 • Внесок українського письменника Івана Франка у розвиток української літературної мови. Вибір засобів висловлювання та тонке відчуття мови. Польські вирази і слова в творах письменника. Необхідність вироблення єдиної української літературної мови.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Творча особистість Івана Франка з точки зору мовностилістичної та лінгвістичної площин. Характеристика праці О. Сербенської "Мовний світ Івана Франка". Дитинство майбутнього письменника, його писемно-літуратурна діяльність. Аналіз кольоросвіту Франка.

  статья, добавлен 26.02.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.