Життєвий і творчий подвиг Івана Франка

Життєвий шлях і творчість видатного українського письменника І. Франка. Ідеї служіння інтересам рідного народу та загальнолюдського поступу у творах письменника. Боротьба добра і зла в поемі Івана Франка "Мойсей", відображення перемоги людського духу.

Подобные документы

 • Дослідження фактів про перебування Івана Франка у селі Курівці Тернопільської області під час передвиборчої агітації 1898 р. Вшанування пам'яті великого письменника. Особисті спогали автора про ім'я "Іван Франко" та знайомство його з прозовими творами.

  статья, добавлен 06.02.2019

 • Життєвий шлях відомого літературознавця та пропагандиста української літератури в Німеччині Георга Адама та доля листування між ним та І. Франком. Листи Адольфа Атласа до Івана Франка та його невідомий переклад поезії "Якби ти знав…" німецькою мовою.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Узагальнення ідей націєтворення, сформульованих в публіцистичних творах Івана Франка, у контексті суспільно-політичної ситуації в Україні кінця ХІХ - початку ХХ ст. Причини нереалізованості цих ідей та їх актуальність для сучасної української спільноти.

  статья, добавлен 22.04.2018

 • Аналіз перекладацького доробку із французької поезії Івана Франка, в якому безперечну перевагу має видатний поет Віктор Гюго. Особливість письменника Франції, як безперечного літературного авторитету. Аналіз перекладу дев’яти віршів із циклу "Бичування".

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Дослідження сприйняття творчості та особистості Івана Франка в англомовному світі та ролі Персіваля Канді, Віри Річ та Роми Франко в популяризації його творів. Вивчення англомовних наукових праць, присвячених окремим аспектам творчості письменника.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Співпраця Івана Франка з активними діячами краю у 1880-1890-х рр. Участь у таємному гуртку Коломийської гімназії, вічевому русі Русько-української радикальної партії. Національно-демократичні ідеї в організації українського політичного життя Галичини.

  статья, добавлен 16.07.2018

 • Визначення ролі І. Франка в становленні української нації, його діяльність як суспільного діяча та поета. Короткі біографічні дані про дитинство та юність письменника. Історія виходу його першої збірки "З вершин і низин" та значення для нащадків.

  реферат, добавлен 17.12.2013

 • Аналіз специфіки любовного сюжету у романах Івана Франка "Лель і Полель", "Перехресні стежки" та оповіданнях "Різуни", "Батьківщина", "Сойчине крило". Типи любовних взаємин між героями у прозах письменника. Визначення Франкову формулу ідеального кохання.

  статья, добавлен 25.10.2016

 • Особливості квіткових символів у поетичних текстах Івана Франка. Символічне наповнення флоролексем зазначеного мікрополя. Роль лексем з актуалізованими символічними семами в переданні світобачення письменника, його думок, емоцій, почуттів, переживань.

  статья, добавлен 05.03.2019

 • Розгляд парадигми екзистенційних станів персонажів "тюремного циклу" прози І. Франка. Дослідження проблематики сенсу існування і абсурдності буття, прагнення свободи, смерті як "повернення екзистенції" у художній спадщині українського письменника.

  статья, добавлен 27.08.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.