Європейська цивілізація та місце у ній України

Систематизація підходів до визначення цивілізації. Критика організмістського та редукціоністського підходів до її визначення. Системний підхід до вивчення цивілізацій, виділення вимірів та критеріїв її визначення. Місце України у європейській цивілізації.

Подобные документы

 • Проблеми та перспективи сучасної цивілізації. Трансгресивні взаємозв'язки культури і науки в процесі цивілізаційних трансформацій та їх роль у ставленні й розвиткові сучасного суспільства. Глобально-цивілізаційні загрози в культурологічній галузі.

  статья, добавлен 26.03.2016

 • Основні проблеми культурологічної концепції англійського вченого Арнольда Тойнбі: типологізації цивілізацій, локальності в культурології, динаміки культури. Поняття "генезису", "зростання" та "розпаду" цивілізації у концепції "Виклик і Відповіді".

  реферат, добавлен 23.09.2009

 • Співвідношення культури і цивілізації. Концепція циклічного культурно-цивілізаційного розвитку. Цивілізація як певний етап розвитку суспільства у єдності соціально-економічних, науково-технічних і культурних виразів. Техніка, культура та природа людини.

  реферат, добавлен 18.12.2009

 • Визначення культурно-естетичних категорій візантійської цивілізації, які сформувалися під впливом ідеології християнського дуалізму у інтерпретації і ціннісних орієнтацій добра і зла у античному варіанті. Інтелектуальне підґрунтя візантійської культури.

  статья, добавлен 05.04.2019

 • Хараппа і Мохенджо-Даро - центри ранньої індійської цивілізації, яка була створена прадавнім місцевим населенням Північної Індії. Брахманізм як синтез вірувань індо-аріїв і релігійних уявлень доарійского населення. Історія будівництва Тадж-Махалу.

  доклад, добавлен 28.11.2013

 • Візантія в історії світової культури. Місце та внесок візантійської цивілізації в історію світової культури. Основні періоди у культурному житті Візантії. Філософська думка, література, освіта, образотворче мистецтво, архітектура та музика Візантії.

  реферат, добавлен 07.10.2012

 • Співставлення культури та цивілізації, гармонізації протиріч людини і природи. Цивілізація як певний етап розвитку суспільства у єдності соціально-економічних, науково-технічних і культурних виразів. Техніка, культура та природа сучасної людини.

  реферат, добавлен 18.11.2010

 • Обґрунтування концепції національної спадщини України та її систематизації з географічних позицій. Огляд теоретичної бази дефініції спадщини, виділення її різновидів за ознаками мінливості і постійності. Визначення стратегічних, тематичних груп спадщини.

  статья, добавлен 16.04.2012

 • Формування поняття "цивілізація" як людської спільноти, яка впродовж певного періоду часу має стійкі особливі риси в соціально-політичній організації, ідеали, ментальність. Характеристика та ознаки цивілізованості. Глобальні зниклі та існуючі структури.

  презентация, добавлен 04.05.2014

 • Виявлення основних підходів до визначення масової культури в філософії і культурології. Виявлення основних концептуальних підходів до визначення стану особистості в умовах масовізації. З’ясування ролі творчої особистості як суб’єкта масової культури.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.