Європейська цивілізація та місце у ній України

Систематизація підходів до визначення цивілізації. Критика організмістського та редукціоністського підходів до її визначення. Системний підхід до вивчення цивілізацій, виділення вимірів та критеріїв її визначення. Місце України у європейській цивілізації.

Подобные документы

 • Співвідношення понять культура і цивілізація в континентальній і англо-американській традиціях. Специфічний підхід Е. Тайлора до визначення культури в поняттях цивілізації. Зовнішні прояви матеріального і духовного розвитку. Створення концепції культури.

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Сутність поняття цивілізації. Інтегративний феномен технологічної культури та цивілізації. Головні функції й елементи масової культури. Культура як предмет філософського аналізу. Взаємозв'язок, співвідношення та відмінності культури та цивілізації.

  контрольная работа, добавлен 13.06.2011

 • Концепції розвитку світових цивілізацій. Основні чинники формування цивілізацій. Проблема взаємодії цивілізацій. Психологія і художня творчість К.Г. Юнга, основоположника одного з напрямків психології. Матеріальні й духовні надбання суспільства і людини.

  контрольная работа, добавлен 10.10.2009

 • Розглядаються категорії "культура" і "цивілізація" у вимірах сучасної гуманітаристики. Обґрунтовується база для історичної культурології як окремої галузі науки, котра, вивчає історію культури і цивілізації з позицій культурологічної методології пізнання.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Розгляд суті поняття "цивілізація". Концепція циклічного культурно-цивілізаційного розвитку А. Тойнбі. Співвідношення культури і цивілізації. Вивчення історичного розвитку людства. Цивілізація як етап становлення культури. Техніка, її зв’язок з людиною.

  реферат, добавлен 26.02.2015

 • Характеристика основних проблем становлення постіндустріальної цивілізації в глобальному світі. Аналіз можливих моделей розвитку цивілізації у поглядах сучасних учених-філософів. Використання потенціалу культури для вирішення глобальних проблем.

  статья, добавлен 08.05.2018

 • Українська культура, як самобутнє явище та об’єкт вивчення. Особливість культурних систем в умовах литовської державності. Розвиток національної цивілізації під владою Речі Посполитої та Росії. Характеристика основних традицій України у XX столітті.

  учебное пособие, добавлен 24.09.2015

 • Імперія Маур'їв - загальна характеристика. Кушансько-Гуптське царство. Досягнення давньоіндійської цивілізації у сфері культури. Індуїзм - національна релігія Індії. Дхарма. Ненанесення шкоди живим істотам - особливість і головний принцип етики джайнізму.

  реферат, добавлен 06.04.2016

 • Дослідження австралійської цивілізації як представників найбільш ранньої стадії общинно-родових буд, доступної спостереженню. Особливості компонентів культури різних стадій розвитку австралійців. Діяльність організацій по підтримці культури Австралії.

  реферат, добавлен 28.02.2011

 • Зародження найдавніших земних цивілізацій в Центральній Азії. Історичне збереження пам'яток писемності Дворіччя. Мідійська епоха і епоха спорудження великих пірамід. Культура Китаю — одна з найстаріших на Далекому Сході. Антична старогрецька культура.

  реферат, добавлен 25.12.2008

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.