Європейська цивілізація та місце у ній України

Систематизація підходів до визначення цивілізації. Критика організмістського та редукціоністського підходів до її визначення. Системний підхід до вивчення цивілізацій, виділення вимірів та критеріїв її визначення. Місце України у європейській цивілізації.

Подобные документы

 • Причини раннього економічного розвитку й особливості економічної системи Древньої Еллади. Особливості соціальної структури в грецьких полісах. Древня Греція і її культура та їх місце у світовій історії. Характерні ознаки давньогрецької цивілізації.

  реферат, добавлен 11.03.2012

 • Взаємозв'язок культури й цивілізації, основні аспекти. Перебіг декаданс та його особливості. Сутність масової культури. Києво-Могилянська академія. Архітіп і толерантність. Рух романтизму і його представники. Романтизм в літературі, в музиці, в театрі.

  контрольная работа, добавлен 20.11.2008

 • Характеристика особливостей трипільської культури. Проведення аналізу першої в Україні культури землеробів та гончарів. Вивчення багатипокоєвості трипільського житла. Визначення спільних рис релігії трипільців з віруваннями половини тодішньої Європи.

  реферат, добавлен 22.12.2013

 • Історії формування цивілізації Майя, система державної влади і суспільний устрій. Релігійні та міфологічні уявлення. Художньо-мистецьке життя Майя: стародавнє письмо та література, розвиток музики і театру, особливості архітектури, живопису та скульптури.

  курсовая работа, добавлен 23.05.2014

 • Дослідження Крито-мікенської цивілізації та її внеску у формування давньогрецької культури. Вивчення основ надбання стародавніх греків у розвитку літератури, освіти, науки та театрального мистецтва. Аналіз основних періодів історії Стародавньої Греції.

  контрольная работа, добавлен 16.11.2010

 • Визначення поняття "культура", її матеріальна й духовна складові. Роль системи освіти у передачі духовного досвіду. Виникнення моральних принципів і норм. Проблеми політичної культури в українському суспільстві. Відмінність Західної і Східної цивілізацій.

  реферат, добавлен 26.12.2013

 • Розгляд проблеми еволюції освітньої системи сучасної цивілізації в добу глобалізму. Загальнокультурологічні, етнокультурні, етнопедагогічні, соціокультурні та інші аспекти еволюції освітньої сучасної системи світової цивілізації; проблеми трансформації.

  статья, добавлен 04.03.2019

 • Джерела вивчення культури Київської Русі як яскравого явища європейської середньовічної цивілізації. Основні заняття, суспільні відносини, писемність і література, матеріальний та духовний розвиток східних слов'ян. Особливості прийняття християнства.

  курсовая работа, добавлен 28.10.2011

 • Дослідження класифікації та основних видів мистецтва. Аналіз освітньої, виховної, комунікативної та регулятивної функції культури. Характеристика місця культури в сучасній цивілізації. Вивчення особливостей розвитку театрального мистецтва в наші дні.

  реферат, добавлен 08.10.2012

 • Модернізація культурного простору України в умовах глобалізації, поява нових субкультур. Формування основ цивілізаційного підходу при вивченні закономірностей історичного процесу. Посилення ролі фактору національного самоусвідомлення та самовираження.

  статья, добавлен 08.02.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.