Європейська цивілізація та місце у ній України

Систематизація підходів до визначення цивілізації. Критика організмістського та редукціоністського підходів до її визначення. Системний підхід до вивчення цивілізацій, виділення вимірів та критеріїв її визначення. Місце України у європейській цивілізації.

Подобные документы

 • Розгляд пріоритетів держави, пов’язаних із розширенням культурного співробітництва України з діаспорою. Вивчення підходів до управління в галузі культури. Аналіз сучасного стану та перспектив міжнародного співробітництва із закордонним українством.

  статья, добавлен 03.03.2019

 • Надзвичайне місце в історії людської цивілізації епохи європейського Просвітництва. Соціально-економічними передумови і витоки культури, її основні риси. Католицьке Просвітництво та його вплив на розвиток культурного життя. Наука та її ідеали і норми.

  реферат, добавлен 11.10.2009

 • Аналіз впливу глобалізації на специфіку розвитку музичної культури XX-XXI століть. Виокремлення в ній проявів транскультурації, що виступає перспективною парадигмою, спрямованою на взаємодію культур. Приведення цивілізації до певного "стандарту".

  статья, добавлен 14.10.2018

 • Аналіз проблеми відродження національної ідентичності, загальним знаменником якої виступає культурна традиція. Аналіз наукових підходів до визначення поняття "традиція", "культурна традиція", визначення ролі останньої в процесі трансляції культури.

  статья, добавлен 03.03.2019

 • Визначення місця і ролі статуарної скульптури в системі ландшафтних культових об'єктів українців-християн від давніх часів до сьогодення. Форми сприйняття нашими попередниками природного і надприродного, священного і сакрального, духовного і релігійного.

  статья, добавлен 21.08.2018

 • Проведення порівняльної характеристики культурного розвитку (будівництва, архітектури, літератури, писемності, наукових знань, мистецтва та релігійних переконань) найдавніших цивілізацій Стародавнього Сходу - Месопотамії, Єгипту, Індії і Китаю.

  реферат, добавлен 27.10.2009

 • Визначення поняття культурного ландшафту. Характеристика підходів до цінних історичних ландшафтних територій. Аналіз підстав для визначення ландшафтного об’єкта як об’єкта культурної спадщини. Композиційно-видовий аналіз історичного ландшафту міста Києва.

  статья, добавлен 29.11.2016

 • Виявлення місця масової культури в контексті концепції сталого розвитку суспільства. Головна особливість кооперування структури ринкової економіки, цивілізації і засобів масової інформації. Аналіз визначення індивідуальних та колективних цінностей.

  статья, добавлен 28.05.2017

 • Античність як історія і культура Стародавніх Греції і Риму, її значення для світової цивілізації. Основні періоди давньогрецького минулого та загальна характеристика провідних сфер культури тих часів. Давньогрецька цивілізація – другий етап античності.

  реферат, добавлен 17.08.2010

 • Стародавня українська культура: пам'ятки трипільської цивілізації, опішнянська кераміка. Розвиток давньої науки, сільського господарства та технічних знань на території Придніпров'я. Інтелектуальний розвиток українців, версії щодо їхнього походження.

  реферат, добавлен 03.10.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.