Еволюція грошей та їх функції

Металістична, кількісна та номіналістична теорія грошей. Походження та становлення грошей, їх форма та функції. Гроші в Київській Русі, початок карбування власної монети. Гроші в Україні за часів козацтва, визвольних змагань та на сучасному етапі.

Подобные документы

 • Кейнсіансько-неокласичний напрямок теорії грошей, його сутність та головні відмінні особливості. Неокейнсіанська теорія економічної динаміки та зростання. Кейнсіанська парадигма у розвитку теорії грошей. Теорія "керованих грошей" та її розвиток сьогодні.

  реферат, добавлен 01.04.2012

 • Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. Розподіл людиною особистого багатства між різними видами активів. Практика застосування грошей для обслуговування процесів нагромадження вартості та її продуктивного використання (інвестування).

  доклад, добавлен 21.07.2017

 • Сутність і зміст монетарної теорії, номіналістичний, металістичний, державницький, функціональний, марксистський підходи. Неокласична кількісна теорія; аналіз мотивів нагромадження грошей. Сучасний монетаризм як альтернативний напрям кількісної теорії.

  реферат, добавлен 03.03.2018

 • Гроші як один із найвизначніших витворів людського суспільства, аналіз функцій: міра вартості, засіб обігу. Характеристика проблем доцільності накопичення коштів. Кредитні картки як платіжно-розрахункові документи. Місце грошей у ринковій економіці.

  дипломная работа, добавлен 11.04.2013

 • Ринок як організаційна форма існування товарного виробництва, головні функції: інформативна, регулююча, сануюча. Знайомство з видами ринків за умовами діяльності: вільний, регульований. Коротка історія розвитку грошей, їх функції та функціональні форми.

  контрольная работа, добавлен 17.03.2013

 • Аналіз світоглядно-аксіологічної ролі грошей у контексті формування демократичного суспільства. Етапи розвитку грошей. Структурна перебудова українського суспільства. Проблеми формування середнього класу в Україні. Гроші як тотальна надцінність.

  статья, добавлен 29.07.2013

 • Історія виникнення грошей, зміст раціоналістичної та еволюційної концепцій. Особливості еволюції грошових засобів. Паперові гроші, їх роль та функції у ринковій економіці. Суть монетарної політики, характеристика та основні види грошових засобів.

  реферат, добавлен 03.12.2014

 • Ознайомлення з вихідними методологічними принципами кількісної теорії грошей. Розгляд суті кількісної теорії грошей, як загальнометодологічного підходу в економічній теорії. Дослідження частин сукупного попиту на гроші: трансакційного і спекулятивного.

  лекция, добавлен 21.07.2017

 • Функція грошей як засобу платежу. Типи грошових систем та їх еволюція. Системи металевого обігу грошей (біметалізм та монометалізм). Вивчення монетаристських методів регулювання інфляції. Сучасна російська система забезпечення банкнотної емісії.

  реферат, добавлен 07.02.2014

 • Вартість грошей і рівень товарних цін. Ідеологія промислової буржуазії та критика меркантилізму. Становлення капіталістичних відносин, формування концепції "нейтральності грошей" в ринковій економіці. Трансакційний варіант кількісної теорії Фішера.

  реферат, добавлен 11.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.