Еволюція грошей та їх функції

Металістична, кількісна та номіналістична теорія грошей. Походження та становлення грошей, їх форма та функції. Гроші в Київській Русі, початок карбування власної монети. Гроші в Україні за часів козацтва, визвольних змагань та на сучасному етапі.

Подобные документы

 • Економічна сутність та зміст грошей, передумови та основні етапи їх розвитку, значення в суспільстві. Особливість грошей як специфічного товару. Класична економічна теорія та п'ять функцій грошей згідно з нею. Форми грошей та їх еволюція, сучасний стан.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Чинники, що визначають параметри попиту на гроші. Функції грошей як купівельного засобу. Регулювання ринку грошей через механізми кредитної політики. Характеристика форм і видів кредиту. Теорія переваги ліквідності. Створення запасу платіжних засобів.

  контрольная работа, добавлен 15.02.2015

 • Походження та сутність грошей. Роль держави у творенні грошей. Функції грошей та еволюція ролі грошей в економіці України при переході до ринкових відносин. Створення та розвиток грошової системи України. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

  курсовая работа, добавлен 18.11.2008

 • Інфляція: сутність, причини та соціально-економічні наслідки. Теорії грошей, їх сутність. Походження та функції грошей. Роль грошей у ринковій економіці. Сутність і типи інфляції. Особливості інфляції в Україні. Типи грошових систем, їх характеристика.

  реферат, добавлен 25.06.2017

 • Гроші: сутність та коротка історія їх розвитку. Функції грошей та різні підходи до них, еволюція економічних поглядів. Оцінка стану готівкового обігу в Україні. Функції Центрального банку в сфері готівково-грошового обігу, проведення грошової реформи.

  реферат, добавлен 20.11.2010

 • Дослідження процесу еволюції й становлення грошей, який являє собою розвиток форми вартості. Вивчення відмінностей грошової форми вартості від загальної. Аналіз вартості паперових грошей, що визначається тією кількістю товарів і послуг, які можна купити.

  лекция, добавлен 28.07.2017

 • Функції грошей в економічній теорії як міри вартості, засобу обігу та платежу, утворення скарбів, накопичень і заощаджень, світових грошей. Історія формування та розвитку грошової системи України. Інфляційні процеси, що знецінюють національну валюту.

  презентация, добавлен 25.04.2017

 • Вивчення грошей та закономірностей їх функціонування. Розгляд сучасних форм оплати. Функції грошей у ринковій економіці. Електронні платіжні системи на ринку товарів та послуг. Обслуговування грошима погашення різноманітних боргових зобов’язань.

  контрольная работа, добавлен 21.05.2015

 • Гроші та їх функції. Грошові агрегати в Україні. Купівля, продаж грошей як специфічного товару. Класична і кейнсіанська теорії грошового попиту. Розрахунок швидкості обороту грошей. Рівновага на грошовому ринку. Сукупність фінансових активів країни.

  презентация, добавлен 08.10.2014

 • Сутність, функції і природа походження грошей з погляду економічної теорії. Еволюційний розвиток та становлення грошових систем на території України. Оцінка сучасних грошових реформ, заходи щодо підтримки сталості гривні як постійної національної валюти.

  курсовая работа, добавлен 10.12.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.