Етика мислителів німецької класичної філософії

Синтез раціональних аспектів основних етичних учень Нового часу в етичній концепції І. Канта. Розмежування Кантом сфер дослідження етики і психології. Становлення абсолютного духу, який реалізує самопізнання абсолютної ідеї в етиці Г.В.Ф. Гегеля.

Подобные документы

 • Визначення сутності ділової етики, її розгляд як частини міжнародного бізнесу. Аналіз факту впливу етики на сучасну економічну діяльність. Дослідження головних етичних проблем у розвитку бізнесу в умовах глобалізації, пошук можливих шляхів їх вирішення.

  статья, добавлен 24.12.2017

 • Усвідомлення необхідності нових підходів у вирішенні екологічних проблем. Теоретико-моральні засади становлення екологічної етики. Аналіз гуманістичних ідей відомого німецького мислителя А. Швейцера, відображених в його "етиці благоговіння перед життям".

  статья, добавлен 01.02.2018

 • Дослідження блага й істини в етиці. Аналіз теорії пізнання самого себе за Сократом. Особливість етичних ідей Середньовіччя. Моральні шукання в екзистенційній філософії. Добро і зло як полюси ставлення людини до дійсності. Сором і совість як явища моралі.

  курс лекций, добавлен 26.10.2017

 • Процес поєднання етики і теорії бізнесу. Функціональна необхідність існування етичних правил в бізнесі. Історія розвитку ділових стандартів російських та американських підприємців. Ідея вироблення єдиного кодексу етичних принципів для бізнесменів.

  реферат, добавлен 17.12.2010

 • Біографічні відомості про Григорія Нудьгу. Визначення основних джерел та складових етики Г.А. Нудьги як громадянина, вченого і письменника. Аналіз принципів, ідеалів, переконань та позицій Нудьги. Розуміння мети, змісту та цінності життя в етиці Нудьги.

  статья, добавлен 14.08.2016

 • Предмет і завдання курсу з етики і психології ділового спілкування. Взаємодія та взаєморозуміння. Спільна діяльність і вплив на неї етичних норм і правил. Правила поведінки службовців. Вербальні засоби спілкування, мовленнєвий етикет. Бесіда по телефону.

  контрольная работа, добавлен 16.10.2013

 • Уявлення стосовно розвитку і вдосконалення етики як науки, методологія її дослідження. Визначальні особливості етичної концепції Левінаса. Актуалізація проблематики ставлення до Іншого. Розвиток інтелектуальних здібностей людини, її моральне налаштування.

  статья, добавлен 29.08.2013

 • Вивчення основоположних засад формування відношення людини до світу. Принцип відповідності мети і засобів в системі етичних принципів. Колективізм-індивідуалізм як принципи соціального буття. Дослідження проблеми морального ідеалу в сучасній етиці.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Дослідження англомовних текстів етичних кодексів міжнародних компаній. Базові концепти етики responsibility та integrity. Роль мовних засобів у процесі вербалізації. Контрастивне дослідження концептів провідних європейських та українських компаній.

  статья, добавлен 21.07.2017

 • Основні принципи конфуціанської етики. Первинні елементи моральної свідомості, функції релігійних відносин. Основи моралі за Кантом. Історичні форми стоїцизму та їх особливості. Глобальний контекст прикладної етики, етапи розвитку естетичної думки.

  контрольная работа, добавлен 17.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.