Найвищі моральні цінності людини: сенс життя і щастя

Суб'єктивний компонент цінностей. Домінування господарського, прагматичного підходу до всіх цінностей. Фундаментальні відношення та потреби людей. Утвердження вищих цілей і цінностей власного життя. Пафос революційного переформування дійсності.

Подобные документы

 • Особливість потреби людини в любові та спілкуванні. Характеристика пошуків й визначення сенсу життя. Основні засоби досягнення щастя. Чинники, що визначають стан моральної вдоволеності. Уявлення про ідеал і сутність існування у світоглядному комплексі.

  контрольная работа, добавлен 07.02.2016

 • Сутність людини та підходи до її розуміння. Способи осмислення людського буття. Основні концепції сенсу життя людини. Визначення нормативного змісту щастя. Концепції філософської антропології. Щастя як вищий прояв реалізації сенсу життя особистості.

  контрольная работа, добавлен 07.12.2011

 • Історичний розвиток філософських уявлень про цінності. Логічні елементи категорії цінності. Культура як цемент будівлі суспільного життя. Ієрархія цінностей людського буття, їх функціонування в суспільстві. Цінності як ядро світоглядної проблематики.

  реферат, добавлен 26.02.2015

 • Аналіз проблематичності людського буття. Розгляд ієрархії цінностей суспільства. Життя, буття та існування як основні характеристики людини. Розгляд матеріальних і духовних цінностей в різні періоди історії, процес виокремлення провідних і залежних.

  реферат, добавлен 03.12.2012

 • Проблематичність людського буття. Життя, буття та існування як характеристики людини. Виведення людського мислення на рівень творення духовного універсуму. Ієрархія цінностей, розмежування матеріальних і духовних цінностей та їх роль у житті людини.

  реферат, добавлен 03.12.2012

 • Визначення поняття цінності з боку філософії та етики. Класифікація та різновиди цінностей, оцінка їх ролі та значення в сучасному суспільстві. Вищі цінності та їх функції. Відмінні властивості та джерела надбання духовних цінностей на сьогодні.

  реферат, добавлен 30.04.2012

 • Роль і місце цінностей у філософських проблемах культури. Поняття цінностей та їх структура. Розвиток людини як духовної особистості. Еволюція погляди на духовні цінності сучасної людини. Сутність і поняття моральних принципів в сучасному світі.

  реферат, добавлен 06.11.2011

 • Філософсько-релігійне розуміння сенсу життя. Поліфонічне поєднання сенсів багатьох культур, що генерують смислову перспективу персонального, особистішого ставлення до життя, що осягається. Осмислення буття людини і визначення сенсу власного життя.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Зауваження на практичному аспекті, що пов’язаний з проблемою ідеального. Визначення сенсу життя як прагнення людини через творчість піднестися над матеріальним, плинним, смертним до вічного; відшукувати щастя і спокій в Богові; духовно поєднатись з Ним.

  статья, добавлен 30.12.2017

 • Дослідження сутності та особливостей формування моральних цінностей. Обґрунтування форм морально-ціннісного відношення до природи. Аналіз умов та характеристика засобів легітимації у бутті сучасної людини як рівня родового та видового виживання.

  автореферат, добавлен 27.09.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.