"Безвихідь" турецького драматурга Т. Джюдженоглу українською та російською мовами: співвідношення контекстів на рівні образів

Дослідження співвідношення першотвору з українським та російським друготворами драми турецького літератора Т. Джюдженоглу "Безвихідь". Виявлення розбіжності у потрактуванні задуму автора. Формування інтерпретаторської картини художніх образів першотвору.

Подобные документы

 • Вивчення ідейно-художніх особливостей нарису-картини І. Нечуя-Левицького "Вечір на Владимирській горі".Засоби мікропоетики в творі. Дослідження системи образів-символів, розмаїта й розлога нарису-картини. Умовно-символічне висловлення думок письменником.

  статья, добавлен 14.09.2016

 • Розгляд перекладів газелей турецького поета Шейха Ґаліба на основі зіставлення, порівняння та узагальнення, їх українська рецепція та аналіз. Інтерпретація символічних одиниць суфійської системи мислення газелей та пояснення їх смислової трансформації.

  статья, добавлен 03.03.2018

 • Сучасна теоретико-методологічна база дослідження традиційних образів. Детермінанти неоміфологізму Л. Андреєва та його специфіки (у контексті епохи). Прийоми "осучаснення" (модернізації семантичних полів) традиційних образів у творчості письменника.

  автореферат, добавлен 29.09.2013

 • Висвітлення оригінальних шляхів презентації жіночих образів у письменницькій публіцистиці Лесі Українки. Аналіз особливостей презентації Лесею Українкою образу жінки-літератора (Ольга Кобилянська, Ада Негрі), жіночих образів у європейській літературі.

  статья, добавлен 09.12.2018

 • Дослідження особливостей відтворення художніх та словесних образів ліричних віршів Г. Гайне у перекладах Г. Кочура. Аналіз шляхів відтворення образів, основаних на поєднання інтерпретаційно-культурологічного та лінгвостилістичного підходів до тексту.

  статья, добавлен 07.05.2019

 • Дослідження роль образів природи у романі Ф.М. Достоєвського "Злочин і кара" та їхніх функцій. Визначення особливостей окремих образів-символів із семантикою природних стихій. Характеристика ідиостилю та специфіки художньої картини світу письменника.

  статья, добавлен 11.05.2018

 • Аналіз питання спадкоємності і творчої рецепції, образів, концептів та ідей Т. Шевченка в ХХ столітті в українській літературі. Дослідження художніх здобутків поета, продовження його традиції, моделювання художньої картини світу та місце людини в ній.

  статья, добавлен 08.04.2019

 • Дослідження гендерних стереотипів у художній літературі першої половини ХХ століття у Великій Британії. Вивчення жіночих образів у новелах відомого англійського письменника Вільяма Сомерсета Моема. Доведення стереотипності жіночих образів у новелах.

  статья, добавлен 28.10.2017

 • Дослідження ідейного змісту і специфіки художнього втілення концепту "Туга" в ліриці Г. Гейне. Виявлення кола тем, мотивів, образів і символів, пов’язаних із концептом. Характеристика впливу концепту на формування національної картини світу письменника.

  статья, добавлен 22.12.2016

 • Система образів та її місце в композиції літературного твору. Композиція образної системи і мотив твору. Види художніх образів. Значення термінів "герой", "персонаж". Система персонажів у романі "Буремний перевал" Е. Бронте. Структура літературного героя.

  курсовая работа, добавлен 13.11.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.