Геометричні принципи коригування форми навчальних аудиторій за показниками сприйняття інформації

Методика досліджень, зокрема інформаційного матеріалу в навчальних приміщеннях, встановлення числового виміру ефективності інформації. Досліди впливу скоригованих елементів і форм підвісних стель на зорову пам’ять, концентрацію уваги та біополе людини.

Подобные документы

 • Онтологічні засади морального виміру діяльності людей. Моральний облік особистості працівника органів внутрішніх справ як міра об'єктивного виміру, основаного на суспільних перетвореннях. Самовиховання як спосіб ефективації і раціоналізації вільного часу.

  статья, добавлен 06.09.2017

 • Поняття та структура естетичної культури, закономірності її еволюції. Предметна та особистісна форми цінності естетичної культури. Загальні суспільні естетичні настанови й цінності. Форми і принципи естетичного виховання, характеристика його методів.

  реферат, добавлен 28.02.2016

 • Походження та природа слова "естетика". Відображення прекрасного та трагічного у свідомості людини. Особливості сприйняття навколишнього середовища художниками. Аналіз естетичної діяльності у мистецтві. Шляхи формування духовного світогляду особистості.

  реферат, добавлен 15.04.2014

 • Пояснення походження та структури моральності. Функція регуляції людської поведінки та міжлюдських стосунків. Мораль та її взаємозв’язок із духовним розвитком людини. Мораль - форми регуляції людської діяльності та поведінки. Поєднання етики й політики.

  реферат, добавлен 07.05.2009

 • Естетико-філософський аналіз художнього визначення історії як однієї з важливих форм духовно-практичного життя. Відображення естетичного виміру історичного процесу. Художньо-образні моделі явищ і процесів, що складають доповнення наукового пізнання.

  автореферат, добавлен 04.03.2014

 • Концептуальні ідеї естетики Е. Канта. "Дистанційні" підходи до сприйняття людиною естетичності ландшафту. Філософські погляди Д. Дьюї. Еколого-еволюційний базис сприйняття дійсності. Характеристика імітаційних, емоційних й формалістських теорій.

  реферат, добавлен 02.12.2013

 • Сукупність форм повсякденної поведінки людини у праці, побуті, спілкуванні з іншими. Відображення моральних та естетичних норм людини. Етикет та правила поводження з людьми у громадських місцях. Культура мови та вміння грамотно й красиво висловлюватись.

  реферат, добавлен 23.10.2014

 • Особливості впровадження програм, що впливають на духовний розвиток особистості молоді в процесі викладання курсу "Етика і естетика", зокрема методу драматизації, елементів образотворчого мистецтва, витинанок. Значущість проведення тренінгу "Мої слова".

  статья, добавлен 25.02.2016

 • Культура поведінки як складова частина культури людини. Моральна й естетична грані культури поведінки. Основи формування внутрішньої і зовнішньої культури людини, її моральний і естетичний розвиток. Виникнення та розвиток етикету, його сучасні принципи.

  реферат, добавлен 09.04.2015

 • Дослідження впливу маніпулятивних механізмів на такі духовно-естетичні об’єкти свідомості як знакові системи, уява, увага, мислення, пам'ять. Особливості сприйняття масовою свідомістю творів тоталітарної та масової культури в процесах комунікації.

  автореферат, добавлен 25.09.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.