Геометричні принципи коригування форми навчальних аудиторій за показниками сприйняття інформації

Методика досліджень, зокрема інформаційного матеріалу в навчальних приміщеннях, встановлення числового виміру ефективності інформації. Досліди впливу скоригованих елементів і форм підвісних стель на зорову пам’ять, концентрацію уваги та біополе людини.

Подобные документы

 • Перші форми предметно-художньої діяльності людини. Поняття мімезису в естетиці Стародавньої Греції. Декоративно-прикладне мистецтво як знаряддя праці у процесі розвитку суспільства, опис його видів: текстильне, керамічне, тектонічне та стеретомічне.

  контрольная работа, добавлен 26.03.2015

 • Вивчення діяльності педагога з точки зору естетичної науки як форми духовного життя особистості і нації. Значення естетики, яка несе в собі потенціал, завдяки якому можна підвищити рівень культури i прискорити процес переходу від людини до особистості.

  реферат, добавлен 13.09.2010

 • З'ясування способів просторового перетворення геометричних елементів у знакові форми побудови естетично інформативних формоутворень. Дослідження зв'язку між геометрією та семіотикою естетично інформативних формоутворень об'єктів предметного середовища.

  автореферат, добавлен 25.02.2014

 • Процес створення та значення іміджу ділової людини. Характеристика та особливості універсального одягу ділової жінки, чоловіка. Правила вибору краватки, опис та специфіка вечірнього туалету ділової людини. Варіанти однотонного костюма ділового чоловіка.

  реферат, добавлен 08.10.2015

 • Поняття "медична сестра", "професійна етика медичних сестер". Лінгвокультурний аспект формування професійної етики медичних сестер в американських вищих навчальних закладах. Досвід занять із курсів "Медсестринська етика" у Черкаській медичній академії.

  статья, добавлен 23.08.2018

 • Зміст і структура моральної культури особистості - запорука поважного ставлення до оточуючих. Роль морально-психологічного чинника в спілкуванні, його головні принципи і правила як вияв поваги до людини; зіткнення протилежних думок і вирішення протиріч.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Основні принципи конфуціанської етики. Первинні елементи моральної свідомості, функції релігійних відносин. Основи моралі за Кантом. Історичні форми стоїцизму та їх особливості. Глобальний контекст прикладної етики, етапи розвитку естетичної думки.

  контрольная работа, добавлен 17.09.2010

 • Правила етикету та їх прояв в конкретних формах поведінки людей. Функціональне призначення розмови по телефону як форми спілкування. Перші ознаки перенасиченості розмови: роздратованість та образливість. Залежність емоційного стану людини від настрою.

  реферат, добавлен 27.11.2014

 • Організація діалогу як форми спілкування. Полілогічна форма мовленнєвого спілкування, особливості його структурної організації. Комунікативні цікавинки: рекомендації, як треба і як не треба слухати (за Іствудом Аватерочом та Ю.В. Рождественським).

  реферат, добавлен 19.07.2017

 • Світоглядні основи християнської етики, сформульовані в двох заповідях Нового Заповіту, що є квінтесенцією десяти заповідей Старого Заповіту. Розгляд вчення о семи смертних гріхах і їх вплив на душу і тіло людини. Аскетика як шлях боротьби з пристрастями.

  статья, добавлен 18.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.