Геометричні принципи коригування форми навчальних аудиторій за показниками сприйняття інформації

Методика досліджень, зокрема інформаційного матеріалу в навчальних приміщеннях, встановлення числового виміру ефективності інформації. Досліди впливу скоригованих елементів і форм підвісних стель на зорову пам’ять, концентрацію уваги та біополе людини.

Подобные документы

 • Засоби передачі інформації. Слухання як активний процес. Мова поз і жестів. Внутрішні, зовнішні перешкоди слухання. Встановлення короткочасного візуального контакту. Рекомендації ідеальному слухачу. Уміння слухати як запорука успішної ділової комунікації.

  реферат, добавлен 19.02.2013

 • Основні методи встановлення контактів. Завдання посольства. Контакти диппредставництва з офіційними особами країни. Візити дипломатичних працівників. Прийоми у посольстві. План проведення бесіди та отримання інформації з громадянами країни перебування.

  реферат, добавлен 11.05.2010

 • Спілкування як важлива умова існування людини в соціумі та один з основних факторів і найважливіше джерело психічного розвитку людини, зв’язок з діяльністю та взаємодією. Комунікативна, інтерактивна та перцептивна форми спілкування, його функціональність.

  реферат, добавлен 15.11.2010

 • Розуміння природи і сутності естетичного відношення людини до дійсності, зокрема, прекрасного. Коротка характеристика відношення людей до дійсності. Специфіка суб’єкта, об’єкта естетичного відношення та їх взаємозв’язок. Головні категорії естетики.

  статья, добавлен 25.09.2017

 • Характеристика аспектів впливу світових релігій на формування і пізнання суспільно-історичного досвіду людства. Етичні принципи та духовно-моральні цінності як важлива складова поведінки людини в суспільстві. Формування духовності сучасного студента-медик

  статья, добавлен 11.05.2018

 • Особливості етапу комбінаторного формоутворення, що передбачає визначення основних композиційних характеристик майбутнього процесу комбінування первинних елементів в ескізі костюмної форми. Створення алгоритму поетапності виконання цих комбінацій.

  статья, добавлен 05.12.2018

 • Основні принципи, дотримання яких при плануванні і проведенні біомедичних досліджень контролюються етичним комітетом. Порядок проведення експертизи протоколів клінічних випробувань лікарських засобів. Деонтологія - одна з основних складових біоетики.

  статья, добавлен 24.02.2016

 • Моральність як один з основних способів нормативної регуляції дій людини в суспільстві. Виникнення етики, як науки. Моральні принципи на відміну від інших норм і правил мислення і поведінки в психіці людини. Особливість моральної оцінки людських вчинків.

  реферат, добавлен 25.04.2012

 • Сутність терміну "біоетика". Конвенції прав людини та біомедицини. Отримання інформованої згоди реципієнта на трансплантацію ембріональних клітинних суспензій. Етика біомедичних досліджень. Особливості та етичні правила роботи з ембріональними тканинами.

  реферат, добавлен 04.12.2016

 • Розкриття ціннісних засад формування свідомого морально-відповідального відношення людини до природи. З’ясування перспектив збалансування систем моралі та можливість подальшого розвитку екологічної етики. Дослідження етичного виміру цінності природи.

  автореферат, добавлен 14.08.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.