Геометричні принципи коригування форми навчальних аудиторій за показниками сприйняття інформації

Методика досліджень, зокрема інформаційного матеріалу в навчальних приміщеннях, встановлення числового виміру ефективності інформації. Досліди впливу скоригованих елементів і форм підвісних стель на зорову пам’ять, концентрацію уваги та біополе людини.

Подобные документы

 • Сутність та значення естетичної свідомості для людини, особливості її структури. Загальна характеристика найбільш істотних елементів: естетичного почуття, смаку, ідеалу. Їх сутність, роль, специфіка характеру, структури та психологічних механізмів.

  реферат, добавлен 01.06.2010

 • Роль аудиту на ринках капіталу та забезпечення можливості доступу до інформації для різних зацікавлених сторін, що покращує якість прийняття рішень про розподіл капіталу. Проблеми забезпечення рівня ділової етики. Ідентифікація появи кризових явищ.

  статья, добавлен 06.10.2018

 • Способи функціонування біоетики, передумови та історія її становлення. Медична орієнтація біоетичних досліджень. Здійснення етичної експертизи біомедичних, технічних, суспільних, політичних проектів. Протокол про захист ембріонів та зародків людини.

  реферат, добавлен 25.03.2015

 • Пошук та впровадження нових підходів до організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Оволодіння навичками ділового спілкування. Формування комунікативної компетенції, духовної й інтелектуальної культури майбутнього фахівця аграрної сфери

  статья, добавлен 02.07.2018

 • Як розвивалася професійна підготовка митців. Розмаїття закладів художнього життя і використання засобів інформації (єдиний всесвітній художній процес). Роль художнього в соціальному спілкуванні. Реалізація потенціалу особистості в художньому житті.

  контрольная работа, добавлен 23.12.2010

 • Біоетика - напрям, що розглядає моральні проблеми в новітніх галузях медицини, пов'язані з прийняттям рішень щодо здоров'я і продовження життя. Основні напрями досліджень біологічної природи людини. Перспективні напрями у генетиці. Питання про евтаназію.

  реферат, добавлен 01.08.2011

 • Аналіз основ професійної етики. Специфіка професії крізь призму моральних принципів суспільства. Деонтологічні правила поведінки членів того чи іншого професійного співтовариства, що відповідають етичним вимогам суспільства і держави в історичних умовах.

  статья, добавлен 26.02.2017

 • Передумови виникнення моралі - формування у стародавньої людини абстрактного мислення, здатності утворювати загальні поняття, визначати зв'язки й закономірності, формулювати принципи. Еволюція розвитку моральних принципів. Загальногромадський етикет.

  контрольная работа, добавлен 13.08.2008

 • Правове ставлення людини до природи. Зародження біоетики, вивчення морального ставлення людини до рослинного, тваринного світу. Створення Міжнародного союзу охорони природних ресурсів. Боротьба громадськості проти жорстокого поводження з тваринами.

  реферат, добавлен 16.12.2017

 • Сутність та завдання етики працівників державної податкової служби. Права, обов'язки та відповідальність працівника. Використання інформації про діяльність органів державної податкової служби. Одержання доручень, що суперечать нормам законодавства.

  реферат, добавлен 19.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.