Геометричні принципи коригування форми навчальних аудиторій за показниками сприйняття інформації

Методика досліджень, зокрема інформаційного матеріалу в навчальних приміщеннях, встановлення числового виміру ефективності інформації. Досліди впливу скоригованих елементів і форм підвісних стель на зорову пам’ять, концентрацію уваги та біополе людини.

Подобные документы

 • Дослідження структури ділового спілкування. Модель вербального та невербального комунікативного процесу. Розподіл ділового спілкування за змістом, за засобами обміну інформацією. Бар'єри сприйняття і розуміння. Рівні і соціальні типи ділового спілкування.

  курсовая работа, добавлен 06.12.2011

 • Етика як філософська дисципліна і як система характерних для певних спільнот моральних норм. Взаємозв'язки етики з іншими науками. Методологічні принципи етики. Джерела добування етикою емпіричного матеріалу. Мова етики і її співвідношення з мовою моралі.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Вирішення ділового питання телефонічно. Швидка передача та отримання відповідної інформації. Часові рамки введення співбесідника в курс справи, обговорення ситуації та заключного слова. Оптимальні години для телефонних розмов, емоційна забарвленість.

  реферат, добавлен 13.07.2017

 • Сучасний стан досліджень у галузі ґендерної лінгвістики. Аналіз понять "ґендер", "ґендерний стереотип" та "ґендерлект". Встановлення зв'язку між ґендерними відмінностями чоловіків і жінок та явищем перебивання комунікації в англомовному дискурсі.

  статья, добавлен 29.03.2017

 • Лікареві необхідно вміти будувати діалог щоб одержати зрозумілу відповідь від пацієнта, направити процес передачі інформації в потрібне русло, перехопити й удержати ініціативу в бесіді, активізувати увагу пацієнта, зробити спілкування більш ефективним.

  реферат, добавлен 03.02.2011

 • Жанр як форма структуралізації інформації на позараціональних засадах і базовий елемент інораціонального, художньо обумовленого мислення. Аналіз сучасних гносеологічних процесів у культурі та особливостей неоструктуралістського напрямку в естетиці.

  автореферат, добавлен 23.11.2013

 • Вимоги суспільства до працівників засобів масової інформації. Міжнародні, національні, корпоративні, редакційні документи, що містять вимоги етики журналістів. Систематизовані моральні цінності, правила поведінки, відповідальність перед суспільством.

  реферат, добавлен 19.07.2017

 • Визначення високих вимог до іншомовної комунікативної компетентності спеціаліста. Основні задачі мовлення в діловому спілкуванні. Оволодіння риторичними прийомами і немовними засобами передання інформації менеджерами. Проведення дискусії та переговорів.

  статья, добавлен 13.02.2016

 • Ділова бесіда як розмова двох чи більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем. Правила підготовки і проведення бесіди. Етика обговорення проблеми і прийняття рішення. Секрети успішної бесіди, мистецтво переконувати.

  контрольная работа, добавлен 08.08.2010

 • Дослідження теоретичних аспектів етичної сутності педагогічної компетентності викладачів вищих навчальних закладів, визначення основних змістовних характеристик поняття. Єдність етичної та практичної підготовленості вчителя до педагогічної діяльності.

  статья, добавлен 13.09.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.