Жалезны век

Каля рубяжа 2 і 1 тысячагоддзяў да н.э. у Еўропе распачалася вытворчасць жалеза. Першым еўрапейскім рэгіёнам, дзе пазнаёміліся з традыцыяй атрымання і апрацоўкі жалеза была Грэцыя і Эгейскія астравы. Асваенне вытворчасці жалеза на тэрыторыі Беларусі.

Подобные документы

 • Старажытнае грамадства на терыторыi Беларусi. Першыя раннефеадальныя дзяржавы на тэрыторыі Беларусі. Прыняцце хрысціянства і яго ўплыў на этнічныя і культурныя працэсы. Утварэнне Вялікага княства Літоўскага. Асаблівасці развіцця капіталізму ў Беларусі.

  шпаргалка, добавлен 20.11.2011

 • Стан і развіцце прамысловасці Беларусі ў перыяд эканамічнага крызісу 1900-1903 гг. Працэсы інтэнсіфікацыі i спецыялізацыі сельскагаспадарчай вытворчасці. Сталыпінская рэформа: сутнасць і значэнне. Развіцце фінансава-крэдытнай сістэмы та гандлю.

  курсовая работа, добавлен 12.12.2011

 • Перыяд манархіі у Беларусі. Сацыяльна-эканамічнае развіццё у пачатку XX ст. Першая сусветная вайна. Становішча на усходняй прыфрантавой і заходняй акупаванай тэрыторыі. Разгляд паняццяу: адруб, земства , таццянінскі камітэт, анэксіі, кантрыбуцыі.

  контрольная работа, добавлен 28.12.2013

 • Гісторыя заснавання Мінска як новага цэнтра Менскай воласці ў перыяд княжання Усяслава Брачыславіча. Сярэднявечныя княствы на тэрыторыі Беларусі XI-XII ст. Ўклад Глеба Усяславіча ў барацьбу беларускага народа за незалежнасць ад Уладзіміра Манамаха.

  доклад, добавлен 01.04.2015

 • Вывучэнне гісторыі фарміравання і дзейнасці кабінетаў і калекцый пры вышэйшых і сярэдніх навучальных установах на тэрыторыі Беларусі ў XVIII - пачатку XX стст. Музеі Гродзенскай медыцынскай і Полацкай езуіцкай акадэміі. Кабінеты Віленскага універсітэта.

  курсовая работа, добавлен 09.04.2015

 • Прычыны і працэс утварэння Кіеўскай Русі. Становішча беларускіх зямель у складзе Старажытнарускай дзяржавы. Тэрыторыі, заселенай старажытнымі славянскімі супольнасцямі. Раннефеадальныя княствы на тэрыторыі Беларусі – Полацкае, Тураўскае і інші.

  реферат, добавлен 27.09.2012

 • Характарыстыка стаўлення насельніцтва беларускіх губерняў да вайны. Аналіз становішча гарадскога насельніцтва неакупіраванай тэрыторыі Беларусі ў гады Першай сусветнай вайны. Уплыў мабілізацыі на сацыяльна-эканамічнае становішча беларускіх губерняў.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Погляды польскіх даследчыкаў перыяду ІІ Рэчы Паспалітай на этнасацыяльную гісторыю Беларусі другой паловы XIX – пачатку XX ст.; Змена гістарыяграфічных парадыгмаў польскіх гісторыкаў у гады ПНР і на сучасным этапе развіцця польскай гістарычнай навукі.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Разгляд пытання забароны расейскім урадам беларускай мовы і друкаванага слова. Азнаямленне з горадам ўказа ад 18 ліпеня 1840. Гісторыя стварэння Паўночна-Заходні краю на тэрыторыі Беларусі і Літвы. Асвета ў перыяд станаўлення капіталістычных адносін.

  реферат, добавлен 18.11.2013

 • Дваранскае саслоўе, палітыка царызму, сялянскае пытанне на тэрыторыі Беларусі на працягу першай паловы XIX ст. Рэгламент павіннасці дзяржаўных сялян і характар рэформы Кісялёва. Сістэма адукацыі, прынцыпы бессаслоўнасці і бясплатнасці навучання.

  реферат, добавлен 01.01.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.