Жалезны век

Каля рубяжа 2 і 1 тысячагоддзяў да н.э. у Еўропе распачалася вытворчасць жалеза. Першым еўрапейскім рэгіёнам, дзе пазнаёміліся з традыцыяй атрымання і апрацоўкі жалеза была Грэцыя і Эгейскія астравы. Асваенне вытворчасці жалеза на тэрыторыі Беларусі.

Подобные документы

 • Прычыны і Першай сусветнай вайны. Уступленне немецкіх войскаў і ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі. Ваенныя аперацыі расійскай арміі 1916 года. Беларускія бежанцы. Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Заходняй Беларусі. Становішча на незахопленай тэрыторыі.

  реферат, добавлен 14.03.2012

 • Перадваенны палітычны крызіс у Еўропе, яго прычыны, характар, асаблівасці Другой сусветнай вайны. Напружанасць міжнароднага становішча. Якія змяненні адбыліся на этнічнай тэрыторыі Беларусі напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны і іх гістарычнае значэнне.

  реферат, добавлен 27.09.2012

 • Характарыстыка асноўных напрамкаў і наступстваў палітыкі нацыстаў у адносінах да дзяцей, месца дзіцячага супраціву ў народнай антыфашысцкай барацьбе. Становішча дзяцей на акупіраванай тэрыторыі Беларусі. Гісторыя Беларусі ў перыяд германскай акупацыі.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • З’яўленне першых дзяржаўных утварэнняў ва ўсходніх славян у перыяд феадалізму. Раннефеадальныя княствы на тэрыторыі Беларусі, іх палітычнае і сацыяльна-эканамічнае развіццё. Барацьба за незалежнасць Полацка. Даследаванне форм феадальнага землеўладання.

  контрольная работа, добавлен 26.09.2012

 • Рамёствы і промыслы як важнейшы аспект народнай культуры і вытворчай дзейнасці беларусаў. Гісторыя вытворчасці беларускай цэглы. Шырокае замкавае будаўніцтва у пачатку XVI стагоддзя на тэрыторыі Беларусі. Магілёўская цэгла другой паловы XVII стагоддзя.

  реферат, добавлен 13.05.2017

 • Прычыны і перадумовы Першай сусветнай вайны. Увядзенне ваеннага становішча на Беларусі. Паражэнне рускай арміі ў кампаніі 1915 г. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі. Эвакуацыя і массавае бежанства. Беларускі нацыянальны рух на акупаванай тэрыторыі.

  реферат, добавлен 11.05.2013

 • Роля гарадскіх антыфашысцкіх падпольных арганізацый у стварэнні партызанскіх атрадаў i брыгад. Знішчэнне партызанамі i падпольшчыкамі Мінска намесніка Гітлера ў Беларусі Вільгельма Кубэ. Партызанская барацьба партыйна-камсамольскага падполля Беларусі.

  лекция, добавлен 08.10.2012

 • Сялянскі рух, яго прычыны, узровень і асаблівасці. Дзейнасць народніцкіх арганізацый на тэрыторыі Беларусі: рабочы рух. Беларускае ідэйнае народніцтва і яго праграмы. Першыя марксісцкія гурткі на Беларусі. Стварэнне першых сацыял-дэмакратычных арганізацый

  контрольная работа, добавлен 24.02.2015

 • Эканамічнае развіццё Беларускіх земляў у другой палове XIX ст., гарадское насельніцтва. Развіццё капіталістычнага спосабу вытворчасці ў сельскай гаспадарцы. Фарміраванне буржуазіі і пралетарыяту. Палітыка царызму на Беларусі ў паслярэвалюцыйны перыяд.

  курс лекций, добавлен 20.01.2015

 • Угон насельніцтва на прымусовыя работы ў Германію i падначальныя ёй краіны. Калабарацыянізм i яго праявы ў Беларусі. Сістэма палітычных, адміністратыўных, ваенных, эканамічных і ідэалагічных мер нямецка-фашысцкага акупацыйнага рэжыму ў Беларусі.

  контрольная работа, добавлен 08.10.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.