Жалезны век

Каля рубяжа 2 і 1 тысячагоддзяў да н.э. у Еўропе распачалася вытворчасць жалеза. Першым еўрапейскім рэгіёнам, дзе пазнаёміліся з традыцыяй атрымання і апрацоўкі жалеза была Грэцыя і Эгейскія астравы. Асваенне вытворчасці жалеза на тэрыторыі Беларусі.

Подобные документы

 • Ўдасканаленне ўзброеных сіл, актывізацыя ваеннай вытворчасці, узмацненне ідэалагічнай апрацоўкі насельніцтва як падрыхтоўка да вайны з СССР. Псіхалагічная вайна Германіі супраць насельніцтва СССР, палітычная і дыпламатычная дзейнасць напярэдадні вайны.

  реферат, добавлен 29.04.2013

 • Палітычны крызіс 1939 года ў Еўропе. Ініцыятывы СССР у знешняй палітыцы па стварэнню бяспекі на еўрапейскім кантыненце. Савецка-французска-англійскія перамовы ў Маскве. Савецка-германскія дагаворы ў жніўні-верасні 1939 г. Савецка-фінляндская вайна.

  реферат, добавлен 25.12.2014

 • Шлях да індустрыялізацыі Беларусі. Ідэалогія фарміравання індустрыялізацыі. Асаблівасці індустрыялізацыі на Беларусі. Прамысловае будаўніцтва на Беларусі ў 1-3 пяцігодках. Тэхнічны прарыў 30-х. гг. Палітыка калектывізацыі на беларускай вёсцы.

  контрольная работа, добавлен 16.02.2014

 • Рост попыту на сельскагаспадарчую прадукцыю ў Заходняй Еўропе і ў гарадах Расіі. Землеўладанне і гаспадарка памешчыкаў. Становішча прыгонных сялян. Развіццё прамысловасці ў Беларусі. Заняпад дзяржаўных маёнткаў. Няўдача рэформы ў памешчыцкай вёсцы.

  лекция, добавлен 30.07.2013

 • Пачатак новаго перыяду беларускага нацыянальнага руху. Першыя беларускiя арганiзацыi. Утварэнне Беларускай Сацыялiстычнай Грамады, яе праграмныя патрабаваннi. Даследаванне стварэння і станаўлення агульнарасійскіх палітычных партій на тэрыторыі Беларусі.

  реферат, добавлен 26.09.2012

 • Вынікі буржуазных рэформ 60–70 гг. ХІХ ст., іх уплыў на эканамічнае жыццё Беларусі. Праяўленні імперыялістычнай стадыі капіталізму ў эканоміцы беларускіх губерняў: галіны прамысловай вытворчасці, спецыялізацыя сельскай гаспадаркі, гандаль, транспарт.

  контрольная работа, добавлен 11.11.2012

 • Асаблівасці развіцця дваранскай зямельнай уласнасці і сялянскай гаспадаркі ў Беларусі з канца ХVIII ст. і да сярэдзіны XIX ст. Спробы рэфармавання сельскай гаспадаркі Беларусі. Эканамічнае і сацыяльнае становішча гарадоў Беларусі ў першай палове XIX ст.

  контрольная работа, добавлен 26.09.2012

 • Рысы і асаблівасці гісторыка-культурнага працэсу Беларусі першай паловы XIX ст. Гісторыя, жывапіс, этнаграфія, археалогія - сведчанне развіцця працэсу духоўнага адраджэння Беларусі. Асвета і педагагічная думка ў Беларусі. Гісторыя беларускага мастацтва.

  реферат, добавлен 31.12.2010

 • Агульная характарыстыка политиччекого стану Беларусі і краін Еўропы напярэдадні Вялікай айчыннай вайны. Пашырэнне германскай агрэсіі Ў Еўропе, капітуляцыя Францыі. Агрэсія Германіі на Балканах. Акупацыя краін заходняй Еўропы, рух Супраціўлення ў краінах.

  реферат, добавлен 25.12.2010

 • Галоўная асаблівасць стварэння летапісаў на тэрыторыі Беларусі. Вызначэнне складу "Аповесці мінулых гадоў" з дапамогай беларуска-літоўскага летапісання. Асноўная характарыстыка пісьменства Пташыцкого ў XVI стагоддзі. Аналіз вывучэння польскіх хронік.

  реферат, добавлен 31.03.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.