Жалезны век

Каля рубяжа 2 і 1 тысячагоддзяў да н.э. у Еўропе распачалася вытворчасць жалеза. Першым еўрапейскім рэгіёнам, дзе пазнаёміліся з традыцыяй атрымання і апрацоўкі жалеза была Грэцыя і Эгейскія астравы. Асваенне вытворчасці жалеза на тэрыторыі Беларусі.

Подобные документы

 • Биаграфия Мікалая Радзівіла Чорнага, тытул князя Свяшчэннай Рымскай імперыі. Станаўленне і знаходжанне ў Кароне Польскай Жыгімонта II Аўгуста. Рэфармацыі на тэрыторыі Беларусі, заснаванне рэфарматарскіх цэркваў та попыт на пратэстанцкую літаратуру.

  лекция, добавлен 21.05.2012

 • Пачаток XIX ст. та напружаныя міжнародныя адносіны, якія выліваліся ў ваенныя канфлікты. Палітыка царызму ў Беларусі. Пачатак і ход вайны, планы Напалеона ў адносінах да Беларусі. Перамена палітыкі Александра I да Беларусі пасля перамогі над Напалеонам.

  контрольная работа, добавлен 13.11.2014

 • Палітычныя напрамкі расійскага урада у галіне адміністрацыйнага кіравання, судаводства і заканадауства у Беларусі у XVIII-XIX ст. Гістарычныя перадумовы правядзення канфесійнай палітыкі. Государсвенный лад Беларусі падчас Айчыннай вайны 1812 года.

  реферат, добавлен 30.03.2015

 • Грамадска-палітычнае жыццё полацкай зямлі. Полацкае княства – першая раннефеадальная дзяржава на тэрыторыі Беларусі. Этапы станаўленне феадальных адносін і зараджэння капіталістычнай эканомікі на беларускіх землях. Асаблівасці асноўных галін гаспадаркі.

  контрольная работа, добавлен 23.02.2014

 • Заходняя Беларусь у геапалiтычных планах Германii i Савецкага Саюза. Беларусь у пачатку Другой сусветнай вайны. Абарончыя баі на тэрыторыі Беларусі, гераізм савецкіх воінаў. Аб’ектыўныя і суб’ектыўныя прычыны няўдач Чырвонай Арміі леіам-восенню 1941 г.

  реферат, добавлен 03.01.2012

 • Этапы станаўлення і развіцця польскай гістарыяграфіі. Фактары, якія ўплывалі на фарміраванне адносін прадстаўнікоў польскіх гістарычных школ да гісторыі Беларусі. Аналіз канцэпцйі даследавання сацыяльна-эканамічнай гісторыі Беларусі перыяду капіталізму.

  автореферат, добавлен 19.08.2018

 • Вытокі беларускай нацыянальнай дзяржаўнасці. Асаблівасці эканамічнага развіцця беларускіх земель. Узнікненне і развіццё беларускай літаратуры і кнігадрукавання. Беларускі нацыянальны рух. Міжнародныя сувязі, палітычна становішча Беларусі ў сучасны перыяд.

  шпаргалка, добавлен 19.04.2013

 • Вызначэнне прынцыпаў вывучэння гісторыі Беларусі. Характарыстыка Старажытнарускай дзяржавы ў IX - першая палова XIII ст. Разгляд сацыяльна-эканамічных і палітычных перадумаў утварэння Вялікага княства Літоўскага. Аналіз значэння Грунвальдскай бітвы.

  курс лекций, добавлен 27.10.2014

 • Жыццё і дзейнасць падзвіжніцы кніжнай справы на Беларусі, фундатаркі і педагога Ефрасінні. Роль манастырей ў збіранні інтэлектуальнага патэнцыялу грамадства на землях Беларусі. Будаўніцтва царквы Багародзіцы, пры якой быў заснаваны мужчынскі манастыр.

  биография, добавлен 28.11.2014

 • Гісторыя Беларусі ў другой палове XIX стагоддзя. Паўстанне 1863 г. пад кіраўніцтвам К. Каліноўскага. Утварэнне Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі. БССР у гады сусветнай вайны. Падатковая сістэма акупантаў. Разгортванне партызанскага руху.

  лекция, добавлен 26.04.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.