Естетика доби Ренесансу

Література і образотворче мистецтво проторенесансу та відродження в Італії. Ренесансне підґрунтя національних культур. Періоди розвитку епохи Відродження. Розвиток літератури у XV- першій половині XVI СТ. Визначення історичної ролі Данте в мистецтві.

Подобные документы

 • Класифікація основних історичних етапів. Розгляд етичних ідей Стародавнього світу. Характеристика етичної думки епохи Середньовіччя та Відродження. Вчення Нового часу про етику. Західна етична думка 20 століття. Її історія та розвиток в Україні.

  реферат, добавлен 30.10.2014

 • Специфіка й функції естетичної категорії "міф" у сучасній образотворчості. Генетичні засади художньо-міфологічної свідомості. Типологічні форми неоміфологізму й породжених ним образотворчих поетик у сучасному українському мистецтві. Форми неоміфологізму.

  автореферат, добавлен 29.10.2013

 • Перші форми предметно-художньої діяльності людини. Поняття мімезису в естетиці Стародавньої Греції. Декоративно-прикладне мистецтво як знаряддя праці у процесі розвитку суспільства, опис його видів: текстильне, керамічне, тектонічне та стеретомічне.

  контрольная работа, добавлен 26.03.2015

 • Історія формування етичних ідей раннього християнства. Специфіка візантійської середньовічної етики. Місце моральних проблем у філософському вченні Київської Русі. Внесок представників ренесансної натурфілософії у розвиток духовної свідомості людини.

  контрольная работа, добавлен 25.03.2015

 • Метакатегоріальний статус поняття "естетичне". Категорії "прекрасне" і "трагічне": генеза, діалектика реальності і закономірності виявлення. Мистецтво як форма суспільної свідомості. Твір мистецтва як художнє ціле. Природа і сутність художнього образу.

  шпаргалка, добавлен 04.09.2013

 • Принципи і норми, на основі яких функціонує суспільство. Виступ гуманістів проти диктатури католицької церкви в духовному житті. Формування особистісної самосвідомості епохи Відродження за філософією Петрарки. Зміст антропологічного гуманізму античності.

  реферат, добавлен 10.12.2014

 • Моральнісні ідеали та норми античності. Духовно-етичні цінності релігії "спасіння". Вектори моральнісного розвитку Відродження та Реформації. Ціннісний світ та універсалізація моральних норм буржуазної доби. Криза суспільних нравів пізнього модерну.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Елементи моралі як ідеального феномену в умовах первіснообщинного ладу. Зв'язок етики й моралі. Етика як вияв рефлексії індивіда у рабовласницькому суспільстві. Мораль феодального та буржуазного суспільства, епохи Відродження. Аналіз комуністичної моралі.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Причини заміни трагедійної світонастанови на антитрагедійну в різні культурно-історичні періоди. Характерні особливості її світовідчуття й мистецтва, можливі актуальні дефініції антитрагедійного. Механізм оновлення категоріального апарату естетики.

  автореферат, добавлен 28.07.2014

 • Основні естетичні ідеї доби Київської Русі. Квінтесенція середньовічних архітектурних споруд. Формування естетичних ідей на теренах України у XIII–XVIII ст.: поява героїчного епосу, розвиток духовного життя. Розвиток української естетики в XIX–XX ст.

  реферат, добавлен 19.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.