Естетика доби Ренесансу

Література і образотворче мистецтво проторенесансу та відродження в Італії. Ренесансне підґрунтя національних культур. Періоди розвитку епохи Відродження. Розвиток літератури у XV- першій половині XVI СТ. Визначення історичної ролі Данте в мистецтві.

Подобные документы

 • Формування естетики классицизму, її ознаки. Раціоналізм Декарта як теоретично-методологічне підґрунтя естетичної проблематики. Аналіз біоетики - дослідження людської поведінки у світлі моральних цінностей, принципів. Найбільш важливі юридичні документи.

  реферат, добавлен 01.10.2011

 • Об'єкт та предмет естетики, її місце в системі наук. Розвиток естетичної думки. Естетичне відношення до дійсності. Становлення естетики як науки. Розвиток уявлень в руслі філософії. Об'єктивність естетичного. Цінність і цінностна оцінка дійсності.

  реферат, добавлен 29.09.2009

 • Аналіз естетичних особливостей мистецтва і його засобів. Поняття промислового мистецтва. Функції технічної естетики, сфери її проявів в нинішньому суспільстві. Обов’язки сучасного дизайнера, організація рекламних кампаній, роль у боротьбі з конкурентами.

  реферат, добавлен 23.12.2013

 • Новий некласичний етап суспільної історії та його вплив на природничі науки. Зміни у розвитку естетичних уявлень взагалі та в змісті категоріального її апарату зокрема. Естетика і мистецтвознавство, проблема творчості для теоретичних інтересів естетики.

  статья, добавлен 18.01.2015

 • Поняття естетики як науки про становлення чуттєвої культури людини. Особливості естетики Середньовіччя. Характеристика естетичної концепції Августина Блаженного. Символ, ідеал та канон в середньовічній естетиці. Специфіка мистецтва Середньовіччя.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Поняття "калокагатія" як одного з основних понять античної естетики, та його принципи. Розвиток естетики давньогрецької цивілізації. Становлення перших естетичних уявлень та їх вплив на розвиток світової естетичної думки. Культ краси та освіченості.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Краса в індійській естетиці - єдність характеристик природного світу і людини. Прекрасне з потворного: картини із забруднення. Об’єктивні фактори формування естетичного смаку. Фактор дії біосоціального успадкування, єдності соціального та несвідомого.

  реферат, добавлен 16.04.2015

 • Складники естетичної свідомості. Почуття, смак та ідеал. Естетичні теорії доби античності, Відродження, Нового часу, XIX та ХХ століття. Категорія смаку як інструмент для відділення прекрасного від потворного. Прояв принципів розсудливості та емоційності.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Живопис як образотворче мистецтво, яке відтворює художні образи на площині. Різновиди живописного мистецтва (фреска, мозаїка, олійний розпис, тампера) та їх витоки. Розвиток істинно людської чуттєвості, естетичного смаку, естетичного усвідомлення.

  реферат, добавлен 12.05.2016

 • Мета естетики це філософське формування критичних суджень про мистецтво, та його вивчення. Значення естетичних категорій в естетиці. Розуміння терміну "естетична категорія". Проблема прекрасного в історії естетики. Категорії прекрасне і потворне.

  реферат, добавлен 29.09.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.