Естетика доби Ренесансу

Література і образотворче мистецтво проторенесансу та відродження в Італії. Ренесансне підґрунтя національних культур. Періоди розвитку епохи Відродження. Розвиток літератури у XV- першій половині XVI СТ. Визначення історичної ролі Данте в мистецтві.

Подобные документы

 • Дослідження основних законів гештальт-естетики відомого американського вченого Р. Арнхейма. Визначення основні естетичні ідеї та положення його концепції візуального мислення, розкриття специфіки трансформації візуальності у різних видах мистецтва.

  автореферат, добавлен 14.07.2015

 • Етичні вчення мислителів античності. Проблеми людини в релігіозній концепції моралі. Внутрішній вид морального конфлікту. Культурно-світоглядний потенціал наукового знання. Сентименталізм як художній напрям. Відкритість і недомовленість у мистецтві.

  контрольная работа, добавлен 26.07.2015

 • Характеристика естетики як науки, її предметного поля. Аналіз історії формування естетичних поглядів у стародавню добу. Характеристика розвитку естетичної свідомості народів Стародавнього Сходу. Аналіз естетичної думки античності та її римського періоду.

  реферат, добавлен 01.05.2017

 • Специфіка й функції естетичної категорії "міф" у сучасній образотворчості, характеристика генетичних засад художньо-міфологічної свідомості. Місце, роль й типологічні форми феномену образотворчого неоміфологізму в українському художньому процесі.

  автореферат, добавлен 26.02.2015

 • Дослідження основних проблем художнього виховання з точки зору теорії естетичної науки. Розгляд специфіки прямого та опосередкованого видів творчого процесу в мистецтві. Ознайомлення із поглядами Сухомлинського щодо розвитку художніх здібностей дитини.

  реферат, добавлен 10.10.2011

 • Музичний естезис як один з унікальних понять сучасної філософсько-естетичної думки. Музикознавча проблематика і синтез теоретичних знань із галузі філософії. Естетика та теорії мистецтва. Естетичний аспект діалогу культур. Логіко-діалогічна єдність.

  автореферат, добавлен 12.07.2014

 • Комічне як основна естетична категорія, його сутність та етапи розвитку в історичній практиці. Теоретичне осмислення комічного філософами різної доби, його класифікація та різновиди, форми втілення та проблеми, що висвітлюються: гумор, сатира, іронія.

  реферат, добавлен 27.02.2011

 • Аналіз мемуарної і біографічної літератури та аналіз естетичного підґрунтя креативності особистості. Осмислення залежності ступеня естетичного розвитку особистості та рівня її креативних можливостей і результативних надбань у науковій творчості.

  статья, добавлен 23.07.2013

 • Витоки та еволюція "філософії абсурду", її концептуальні засади та специфіка впливу на сучасну культуру, вплив на театральну естетику ХХ ст. Втілення основних філософем абсурду в мистецтві. Художнє осмислення "філософії абсурду" в драматургії С. Беккета.

  автореферат, добавлен 28.08.2014

 • Естетичні категорії середньовічної культури, її зміст та спосіб вияву через вербальні та візуальні тексти. Візантійський та південнослов’янський вплив на формування естетичних поглядів в Україні. Стилістика українського іконопису палеологівської доби.

  автореферат, добавлен 02.08.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.