Естетика доби Ренесансу

Література і образотворче мистецтво проторенесансу та відродження в Італії. Ренесансне підґрунтя національних культур. Періоди розвитку епохи Відродження. Розвиток літератури у XV- першій половині XVI СТ. Визначення історичної ролі Данте в мистецтві.

Подобные документы

 • Проблеми індивідуальності, самоцінності специфічного, неповторного та унікального в людині, своєрідності обдарування, смаку, уподобань, способу життя в поглядах мислителів епохи Відродження. Етичні вчення Мірандоли, Макіавеллі, Бекона, Монтеня.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Мораль як форма суспільної і особистісної свідомості. Поняття, сутність та особливості моралі. Походження моралі. Основні етапи історичного розвитку моралі. Мораль епохи Відродження. Звичаї, традиції, релігійні, правові норми та їх сукупність.

  реферат, добавлен 21.12.2015

 • Особливості розвитку естетики у перші десятиліття XIX - на початку XX ст. в межах риторики і поетики, літературознавства і фольклористики. Аналіз етичної концепції М. Хвильового та її порівняння з поглядами попередників - діячів українського Відродження.

  контрольная работа, добавлен 03.06.2016

 • Естетичні уявлення в первісному суспільстві. Античні ідеї естетичного. Особливості естетики в епоху Середньовіччя та Відродження (ренесансу). Естетичні ідеї XVII-XVIII ст. (під час бароко та класицизму). Естетика Просвітництва та її особливість.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Походження та природа слова "естетика". Відображення прекрасного та трагічного у свідомості людини. Особливості сприйняття навколишнього середовища художниками. Аналіз естетичної діяльності у мистецтві. Шляхи формування духовного світогляду особистості.

  реферат, добавлен 15.04.2014

 • Моральні дилеми сучасного мистецтва у контексті професійної етики. Основна проблематика прикладної етики у сучасному мистецтві. "Мораль генія" та відповідальність у мистецтві. Екологічна естетика та естетичне виховання. Моральні провокації у мистецтві.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Поняття промислового мистецтва, технічної естетики і дизайну. Проблема гармонії краси і користі. Естетична цінність техніки і новітніх інформаційних технологій. Духовність людини в умовах сучасної техногенної цивілізації. Промислова естетика ХІХ-ХХ ст.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Світоглядні та етнокультурні особливості естетичної думки М. Хвильового як фундатора "етноренесансної естетики" в Україні. Низка мистецьких ідентифікацій "нової української літератури", запропонованих теоретиком ВАПЛІТЕ під час літературних дискусій.

  статья, добавлен 02.12.2018

 • Початок та еволюція постмодернізму, визначення постмодернізму та його поширення, постмодерністська філософія історії, обставини розвитку постмодернізму в сучасній історичній науці України, внесок постмодернізму до методології української історичної науки.

  реферат, добавлен 08.10.2009

 • Світоглядні та етнокультурні особливості естетичної думки М. Хвильового як фундатора "етноренесансної естетики" в Україні. Аналіз мистецьких ідентифікацій "нової української літератури", що складають феномен "хвильовизму" в історії української естетики.

  статья, добавлен 19.02.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.