Естетика доби Ренесансу

Література і образотворче мистецтво проторенесансу та відродження в Італії. Ренесансне підґрунтя національних культур. Періоди розвитку епохи Відродження. Розвиток літератури у XV- першій половині XVI СТ. Визначення історичної ролі Данте в мистецтві.

Подобные документы

 • Трансформація класичної естетики у некласичну на тлі становлення індустріального суспільства і тотальної секуляризації. Сфери впливу між автономними сферами культури, науки, моралі та мистецтва. Маркування соціальних норм та цінностей у суспільстві.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Специфіка естетичного виховання та його особливості. Специфіка різних видів мистецтв у процесі естетичного виховання: музики, художньої літератури, театру, образотворчих мистецтв (скульптура, графіка, живопис), кіномистецтва (його класифікація на види).

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Особливості впровадження програм, що впливають на духовний розвиток особистості молоді в процесі викладання курсу "Етика і естетика", зокрема методу драматизації, елементів образотворчого мистецтва, витинанок. Значущість проведення тренінгу "Мої слова".

  статья, добавлен 25.02.2016

 • Концептуалізація соціальної етики демократичної трансформації пострадянського суспільства і ролі європейських стандартів у процесі здійснення проєвропейського цивілізаційного вибору України. Аналіз історичної ролі спільних європейських цінностей.

  статья, добавлен 24.08.2018

 • Проблема прекрасного в історії естетики. Моральний розлад та деградація людини як прояв потворного. Ступінь досконалості як предмет естетичної оцінки. Поняття калокагатії. Естетика в системі філософського знання. Уявлення про піднесене та низьке.

  реферат, добавлен 27.04.2011

 • Історичні етапи становлення і розвитку експресіонізму. Естетико-мистецтвознавчі засади експресіонізму. Типи творчого процесу експресіоністів відповідно до видової специфіки мистецтва. Інтегративна функцію експресіонізму в діалозі культур "Захід-Схід".

  автореферат, добавлен 23.11.2013

 • Огляд формування базових принципів естетичного буття людини через трагедію обставин війни та миру. Дослідження поняття внутрішньої естетики людини, що знаходиться в трагічних обставинах. Обґрунтування зміни світогляду із зовнішнього на внутрішній.

  статья, добавлен 27.09.2013

 • Роль і значення інформативної міської графіки в житті мешканців сучасного міста та участь художників-дизайнерів в її естетичному збагачені. Вплив естетичної цінності, художнього сенсу навколишнього середовища на ставлення людей до міста в цілому.

  статья, добавлен 06.04.2018

 • Глобальні зміни в культурі. Характеристика авангарду, модернізму, постмодернізму та їх основні риси. Принципи, правила та риси естетики постмодернізму. Особливості постнеокласичної естетики та її трансформація. Спорт в просторі культури постмодерну.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Розгляд сфери екологічної естетики як конструкта постнекласичної естетики, що виникає внаслідок переосмислення засад естетичної науки. Дослідження трансформаційних процесів розширення або перегляду естетичного поля і топосу його класичних категорій.

  статья, добавлен 04.02.2019

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.