Щастя і відношення людської особи до добра

Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

Подобные документы

 • Комунікативний аспект людського буття у німецькій філософії ХХ ст. Аналіз становлення проблеми людської комунікації та її розвитку. Положення комунікативної концепції К. Ясперса. Філософські підходи до людської комунікації у Ю. Габермаса та К.-О. Апеля.

  автореферат, добавлен 24.07.2014

 • Характеристика особливостей людської сутності та розкриття ознак індивідуальності: унікальності, неповторності, наявності власного Я та його усвідомлення, самостійності, автономності, свободи, здібність до розвитку, творчого характеру існування.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Особистість і суспільство у вченні Фрейда. Свідомість як головний регулятор людської поведінки. Фрейдівський метод лікування неврозів й істерії. Психоаналіз як метод аналізу людської свідомості. Поняття перенаправлення потягу. Критика і влив на філософію.

  реферат, добавлен 21.06.2015

 • Проблема любові як феномен трансценденції, що виводить людину на новий рівень осмислення себе як "цілісної особистості". Доцільність розуміння любові як сутнісного начала людської онтології, екзистенційної відповіді на проблемні питання людського буття.

  статья, добавлен 06.03.2018

 • Соціально-культурна спадкоємність та історично-духовне успадкування як спосіб розвитку сутнісних сил людини та розвитку нового типу особи. Залучення людини до людства, входження історії в особу і особи в історію через суспільно-духовне успадкування.

  автореферат, добавлен 15.10.2013

 • Предфілософський шлях Григорія Сковороди. Фактори, які вплинули на формування світогляду великого українця. Пізнання самого себе як основний крок до щастя. Концепція "сродної" праці. Фундаментальні цінності та стиль філософського мислення Сковороди.

  реферат, добавлен 30.03.2009

 • Визначення правового простору особи. Науковий аналіз проблем просторового буття людини. Філософське дослідження впливу домагань, волі, свободи особи та інших чинників на формування її правового простору. Особливості прийняття вольового рішення індивідом.

  статья, добавлен 01.12.2018

 • Визначення культурно-історичної пам’яті як практики відтворення всезагальної, родової сутності людини та її викривлених форм, що обумовлюють "приватизацію" історичної спадщини. Діалектика суспільного та індивідуального у феномені історичної пам’яті.

  статья, добавлен 21.07.2018

 • Висвітлення проблем людської особистості в умовах зростаючих процесів відчуження, які ведуть до антропологічної кризи. Характеристика особливостей тілесності. Дослідження питання про співвідношення біологічного, соціального та технічного і штучного.

  статья, добавлен 24.02.2016

 • Основні ознаки "сродної праці" як однієї з ключових філософських концепцій Г. Сковороди, її вплив на формування особистості. Теологічні, соціологічні, містичні, релігійні ідеї концепції. Аналіз поняття щастя, пізнання внутрішньої сутності і духовності.

  статья, добавлен 20.04.2016

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.