Щастя і відношення людської особи до добра

Ознайомлення з отриманими результатами феноменологічного дослідження участі людської особи в добрі. Визначення та характеристика сутності щастя і цінності. Розляд особливостей та змісту щастя і повноти трансцендентності людської особи стосовно блага.

Подобные документы

 • Характеристика духовного здоров’я як здатності особистості до продуктивного самовизначення і життєтворчості. Розкриття потенціалу духовного здоров’я для трансформації "злоякісної" агресії у "доброякісну". Осмислення можливостей регуляції людської агресії.

  статья, добавлен 27.03.2018

 • Проаналізовано феномен людської гідності з огляду компліментарності морального та правового підходів. Виявлено дуальність феномену людської гідності, яка є підґрунтям та контентом прав людини. Виокремлено зовнішній та внутрішній аспекти феномену гідності.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Залежність і співвідношення гідності і права. Міжнародна система захисту прав людини. Причинно-наслідковий зв’язок між розумінням людської гідності в різні епохи, її місце у праві. Розгляд феномену людської гідності в історичному і філософському аспектах.

  статья, добавлен 25.08.2018

 • Особливості взаємозумовленості стихійно-закономірного природного процесу й свідомо-цілеспрямованої діяльності людини. Ідеї Мен-цзи про доброту людської природи. Вплив легізму на Сюнь-цзи. Правила належної поведінки, закони взаємоузгодженого співжиття.

  статья, добавлен 29.07.2013

 • Дослідження морального відношення людської особистості до проблеми смерті. Історико-філософський екскурс у поняття смерть, його трансформація в європейській свідомості. Відношення екзистенції до смерті, сутність різноманітних підходів до її концепту.

  автореферат, добавлен 28.09.2014

 • Комунікативний аспект людського буття у німецькій філософії ХХ ст. Аналіз становлення проблеми людської комунікації та її розвитку. Положення комунікативної концепції К. Ясперса. Філософські підходи до людської комунікації у Ю. Габермаса та К.-О. Апеля.

  автореферат, добавлен 24.07.2014

 • Дослідження висловлених у творах мислителів Русі міркувань щодо сутності людської праці, її цінності як виховного та організуючого чинника особистого та суспільного життя. Етичні норми, завдяки яким особа стає ефективним суб’єктом індивідуального буття.

  статья, добавлен 15.03.2020

 • Характеристика особливостей людської сутності та розкриття ознак індивідуальності: унікальності, неповторності, наявності власного Я та його усвідомлення, самостійності, автономності, свободи, здібність до розвитку, творчого характеру існування.

  статья, добавлен 03.02.2018

 • Особистість і суспільство у вченні Фрейда. Свідомість як головний регулятор людської поведінки. Фрейдівський метод лікування неврозів й істерії. Психоаналіз як метод аналізу людської свідомості. Поняття перенаправлення потягу. Критика і влив на філософію.

  реферат, добавлен 21.06.2015

 • Проблема любові як феномен трансценденції, що виводить людину на новий рівень осмислення себе як "цілісної особистості". Доцільність розуміння любові як сутнісного начала людської онтології, екзистенційної відповіді на проблемні питання людського буття.

  статья, добавлен 06.03.2018

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.