Исторія української культури

Етапи національного самовизначення України, розвитку культури XX ст. Становлення театру, образотворчого мистецтва, кінематографії. Розвиток науки, зокрема теоретичної фізики, літератури. Суперечливі процеси у духовно-культурному житті українців.

Подобные документы

 • Аналіз розвитку різних сфер української культури в ХІХ столітті. Головні тенденції образотворчого мистецтва. Відродження української мови, виникнення національної літератури. Становлення театру, живопису, музики, фольклору, архітектури і графіки в країні.

  реферат, добавлен 15.10.2013

 • Особливості розвитку культури. Становлення освітньої системи на Україні. Стильові і жанрові особливості архітектури і образотворчого мистецтва XVIIІ ст. Видатні постаті в літературному житті України XVIII ст. Розвиток музичної культури України в XVIIІ ст.

  реферат, добавлен 03.05.2018

 • Культурні процеси на території України в добу палеоліту. Розвиток культури в античних містах-державах Північного Причорномор'я. Розвиток освіти, науки та архітектури в Україні. Культурні перетворення доби Української революції. Творчість Т. Шевченка.

  шпаргалка, добавлен 07.08.2017

 • Вивчення основних періодів історії культури Стародавньої Греції, особливості Кріто–мікенської (егейської) культури й мистецтва. Характеристика історії античної давньоримської культури, особливості образотворчого мистецтва, літератури та архітектури.

  контрольная работа, добавлен 20.11.2009

 • Огляд особливостей розвитку чеської культури XIX-початку XX століть. Відродження чеської мови та літератури, успіхи національного театру й образотворчого мистецтва, поява наукових і літературних видань чеською мовою. Національне відродження Чехії.

  реферат, добавлен 21.10.2011

 • Комплектування образотворчого мистецтва, літератури, невеликих театральних і музичних колективів, які створили цілісну картину про культурне та духовне життя України за роки незалежності. Досягнення українців у різних сферах мистецтва та культури.

  статья, добавлен 06.04.2018

 • Культура України на початку ХХ століття та основні тенденції її розвитку в 20-і роки. Трагедія української літератури та мистецтва у період сталінізму. Протиріччя культурного процесу 60-80-х років. Досягнення і проблеми культури незалежної України.

  реферат, добавлен 17.08.2010

 • Особливості розвитку іспанської літератури, образотворчого мистецтва і архітектури, театру та кіномистецтва. Дослідження модернізаційних процесів в політичній і соціально-економічній сферах. Становлення громадянського суспільства, консолідація демократії.

  статья, добавлен 23.07.2017

 • Дослідження історичних обставин формування української культури. Вивчення основних тенденцій та особливостей розвитку освіти, наукових знань, медицини, української мови та літератури, драматургії, театру, музики, образотворчого мистецтва та архітектури.

  реферат, добавлен 26.05.2014

 • Ознайомлення з загальною характеристикою культури України за козацько-гетьманської доби. Дослідження особливостей української скульптури та вертепу (національного лялькового театру). Аналіз оригінальності мистецтва оздоблення давньоруської книги.

  контрольная работа, добавлен 23.03.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.