Исторія української культури

Етапи національного самовизначення України, розвитку культури XX ст. Становлення театру, образотворчого мистецтва, кінематографії. Розвиток науки, зокрема теоретичної фізики, літератури. Суперечливі процеси у духовно-культурному житті українців.

Подобные документы

 • Особливості розвитку української культури в епоху Відродження. Поширення писемності та освіти, розвиток наукових знань Київської Русі. Роль братерств у національному і культурному піднесенні України. Пам'ятки архітектури та образотворчого мистецтва.

  реферат, добавлен 03.05.2018

 • Основні поняття та аспекти розвитку української культури історичного періоду, що вивчається. Процеси та причини її занепаду, етапи національно-культурного відродження. Еволюція становлення української культури в боротьбі за її національну незалежність.

  статья, добавлен 12.04.2018

 • Особливості розвитку української культури XX століття, соціально-економічні зрушення та духовне життя суспільства. Відродження освіти, науки і культури при гетьмані П. Скоропадському. Роль українізації в національно-культурному відродженні України.

  реферат, добавлен 08.04.2011

 • Відображення основних напрямків художньої культури (реалізм, рококо, класицизм, сентименталізм, романтизм, натуралізм, імпресіонізм і символізм) у різноманітних стилях і жанрах архітектури, живопису, літератури, театру, музики й образотворчого мистецтва.

  реферат, добавлен 19.12.2010

 • Сутність та роль культури, аналіз основних наукових концепцій культурного розвитку України. Особливості історії стародавньої, середньовічної та ренесансної вітчизняної культури, в тому числі художньої. Виникнення та етапи розвитку первісної культури.

  учебное пособие, добавлен 26.09.2017

 • Характеристика становлення української культури як цілісної системи: періодизація розвитку; глибокий гуманістичний зміст української культури, її значення для творчого самоусвідомлення багатьох поколінь українського народу в національному саморозвитку.

  лекция, добавлен 04.03.2014

 • Проблема культурної ідентичності та притягальної сили української національної культури для неетнічних українців. Перешкода на шляху природного поширення власної мови, літератури, культури. Деколонізація художньої свідомості української лірики ХІХ-ХХІ ст.

  статья, добавлен 30.12.2017

 • Еволюція поглядів на культуру, зв'язок із цивілізацією. Поняття культури, її структура та функції. Періодизація розвитку української культури, її загальні особливості. Історичні передумови виникнення культури України, вивчення дохристиянських вірувань.

  контрольная работа, добавлен 16.01.2010

 • Ідейні засади, головні напрямки та тематичний діапазон стрілецької літератури - прози, поезії й публіцистики. Організаційні форми стрілецького образотворчого мистецтва, його жанрові особливості та вплив на подальший розвиток національної культури.

  автореферат, добавлен 31.03.2012

 • Релігія та мистецтво слов'ян, трипільська та скіфська культури. Культурні процеси в Київській Русі та в добу козаччини. Розвиток театру, музики, літератури, освіти в різні історичні періоди. Пробудження національної свідомості українського народу.

  учебное пособие, добавлен 07.03.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.