Місце моральної свідомості в системі моралі

Елементи моралі: свідомість, діяльність і відносини. Норми та принципи як складові частини моральної свідомості, їх особливості та відмінні ознаки. Проблема, пов'язана із сутністю мотивації. Ціннісні орієнтації людської свідомості та типи цінностей.

Подобные документы

 • Стадії морального розвитку як основа морального виховання Кольберга. Природний характер процесу виховання та ідея взаємодії пізнавальної здатності особистості і середовища. Справедливість як моральна якість. Уявлення про механізм естетичної свідомості.

  статья, добавлен 29.07.2013

 • Основні завдання етики у сучасних умовах. Релігійне трактування проблеми походження моралі. Добро і зло як висхідні поняття моральної свідомості. Сенс життя як фундаментальна особливість людського існування. Щастя та шляхи його осмислення в етиці.

  шпаргалка, добавлен 18.10.2012

 • Сутність та структура естетичної свідомості. Відображення оточуючого світу в естетичній свідомості. Вплив мистецтва на розвиток естетичного почуття. Головні тенденції сучасної художньо-естетичної свідомості. Суспільні функції естетичного ідеалу.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Дослідження теоретичних аспектів регулювання моральної культури рядового і начальницького складу органів і підрозділів ДСНС України та стану її нормативно-правового регулювання. Культура етичного мислення як раціональна складова моральної свідомості.

  статья, добавлен 31.12.2017

 • Етичні погляди Платона, його вчення про "ідеї". Функції і норми моралі. Етична свідомість і її структура. Пафос і його відроджу вальна роль в художньому творі. Суттєва конструктивна особливість сукупності моральних норм у її відбитті у свідомості людини.

  контрольная работа, добавлен 28.04.2016

 • Вчинок як першоелемент моральної діяльності. Проблема співвідношення цілей та засобів діяльності. Мотив та результат дії. Позитивні та негативні сторони теорії моральної доброти і консеквенціалізму. Особливості діяльності людини як світовідношення.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Виявлення потенціалу професійної етики для підтримки цінностей моралі на сучасному етапі розвитку суспільства. Проблема взаємовідносин професійної та загальнолюдської моралі. Вплив інституціональних факторів на етику та моральні установки професіоналів.

  статья, добавлен 28.12.2017

 • Предмет та специфіка етики, характеристика її структури. Сутність моралі і її функціонування в суспільстві. Проблема морального вибору, співвідношення моральної мети і засобів. Основні етапи історичного розвитку моралі. Реальність морального прогресу.

  реферат, добавлен 17.05.2016

 • Поняття, структура, раціонально-теоретичний рівень моральної свідомості. Обов'язок як сукупність моральних зобов'язань людини перед суспільством, об'єктивна і суб'єктивна сторона. Роль ідей Канта в розвитку етики. Теоретичне пояснення категорії "совість".

  контрольная работа, добавлен 01.11.2012

 • Моральні ситуації, описані Гомером в поемах. Сутність понять "гедонізм", "евдемонізм". Етичні погляди Платона. Функції і норми моралі. "Золоте правило" моралі. Етична свідомість і її структура. Пафос і його відроджувальна роль в художньому творі.

  контрольная работа, добавлен 13.12.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.