Місце моральної свідомості в системі моралі

Елементи моралі: свідомість, діяльність і відносини. Норми та принципи як складові частини моральної свідомості, їх особливості та відмінні ознаки. Проблема, пов'язана із сутністю мотивації. Ціннісні орієнтації людської свідомості та типи цінностей.

Подобные документы

 • Формування уявлень про мораль з раннього дитинства. Особливості засвоювання основних норм та правил моралі, формування моральної якості та схильності у людини. Основна роль моралі у розвитку суспільства та кожної особистості. Головна мета життя людини.

  эссе, добавлен 27.01.2016

 • Мораль як соціальне явище, її загальні особливості i функції. Моральнa свідомість, моральна дiяльність i моральні відносини як три основні елементи моралі, цільна система прямих і зворотних зв’язків. Світ людських відносин як сфера реалізації моральності.

  статья, добавлен 20.10.2010

 • Етичні погляди Платона. Функції і норми моралі. Етична свідомість і її структура. Пафос і його відроджувальна роль в художньому творі. Евдемонізм як принцип тлумачення й обґрунтування моралі, відповідно до якого щастя є вищою метою людського життя.

  реферат, добавлен 08.10.2009

 • Елементи моралі як ідеального феномену в умовах первіснообщинного ладу. Зв'язок етики й моралі. Етика як вияв рефлексії індивіда у рабовласницькому суспільстві. Мораль феодального та буржуазного суспільства, епохи Відродження. Аналіз комуністичної моралі.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Поняття моралі як вселюдського феномену, її природа, концепції розвитку та історичні типи. Сутність, види та особливості моральних відносин. Характеристика моральних колізій ХХ ст. Порівняльний аналіз моралі та її прогресу у різних історичних епохах.

  контрольная работа, добавлен 20.03.2010

 • Оптимістичні та песимістичні концепції на проблему прогресу моралі. Дослідження основних віх прогресу моралі. Характеристика моральних викликів сучасного світу. Аналіз глобальних тенденцій у сучасному світі. Прогнозування особливостей моралі майбутнього.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Попереднє зауваження, мораль і проблема її соціальної детермінації. Первісні форми регуляції людської поведінки. Процес виокремлення моралі. Зв’язок моралі з інституційною регуляцією, правом, звичаєм. Особливості взаємодії політики і етики у суспільстві.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Розкриття сутності, закономірностей і специфічних особливостей функціонування моралі, її норм, моральних аспектів свідомості і поведінки людини та її взаємодій в науковому етапі розвитку етики в Україні. Розвиток етики в Україні у XX — на початку XXI ст.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Естетичні категорії: трагічне та комічне. Зародження драматичного мистецтва, його форми. Поняття та основна структура моральної свідомості та самосвідомості. Загальна характеристика і класифікація головних етичних категорій. Інтерпретація добра і зла.

  контрольная работа, добавлен 28.11.2015

 • Відображення єдності всезагального у моралі та індивідуально неповторного в категорії І. Канта "чистий практичний розум". Аналіз моральної філософії для розв’язання суперечності між "світом природи" і "світом свободи". Аналіз рівнів моральної філософії.

  эссе, добавлен 22.04.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.