Місце моральної свідомості в системі моралі

Елементи моралі: свідомість, діяльність і відносини. Норми та принципи як складові частини моральної свідомості, їх особливості та відмінні ознаки. Проблема, пов'язана із сутністю мотивації. Ціннісні орієнтації людської свідомості та типи цінностей.

Подобные документы

 • Розгляд поняття і сутності моральної свідомості, її головних принципів, основних категорій та норм, структури та місця у системі моралі. Характеристика структурних компонентів моральної свідомості (когнітивний, світоглядний, поведінковий, емоційний).

  реферат, добавлен 28.02.2012

 • Природа, сутність і функції моралі. Релігійні, соціально-історичні та натуралістичні концепції походження моралі. Дослідження специфічних особливостей моральної регуляції поведінки людини. Моральна та інші форми суспільної свідомості. Мораль і право.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Різноманітність норм сучасної моральної свідомості. Універсальний характер етико-гуманістичних вчень Л. Толстого, М. Ганді, А. Швейцера. Формування моралі цінностями власної культури. Протиставлення загальнолюдської моралі ідеї "загальнолюдини".

  реферат, добавлен 11.04.2016

 • Сутність та взаємозв'язок обов'язку, відповідальності та справедливості як моральних категорій. Форми моральної референції особистості. Щастя як категорія моральної свідомості. Поради відносно засобів досягнення щастя і чинників, які його обумовлюють.

  лекция, добавлен 19.03.2015

 • Виникнення етики як науки та її місце в системі філософського знання. Вплив етики на формування та розвиток моральності особи. Мораль як форма суспільної свідомості. Моральна свідомість та моральна практика, основні проблеми взаємодії та взаємозв’язку.

  краткое изложение, добавлен 28.03.2020

 • Мораль як форма суспільної і особистісної свідомості. Поняття, сутність та особливості моралі. Походження моралі. Основні етапи історичного розвитку моралі. Мораль епохи Відродження. Звичаї, традиції, релігійні, правові норми та їх сукупність.

  реферат, добавлен 21.12.2015

 • Основні принципи конфуціанської етики. Первинні елементи моральної свідомості, функції релігійних відносин. Основи моралі за Кантом. Історичні форми стоїцизму та їх особливості. Глобальний контекст прикладної етики, етапи розвитку естетичної думки.

  контрольная работа, добавлен 17.09.2010

 • Мораль як одна з форм суспільної свідомості. Етичні аспекти суспільної поведінки і активність особи. Становлення моралі та її розвиток. Особливості класової моралі. Свідомість громадського обов'язку, відчуття відповідальності, віра в справедливість.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Дослідження спорідненості етики з розділами філософії - онтологією, гносеологією, аксіологією, праксеологією і естетикою. Розгляд феномену суспільної естетичної свідомості та її основних форм. Вивчення моральних цінностей і взаємовідносин добра і зла.

  реферат, добавлен 18.12.2011

 • Особливості та структура моральної діяльності людини. Проблеми моральної діяльності: її практичні і моральні виміри. Вчинок як першоелемент моральної діяльності. Позиція прагматизму і позиція теорії моральної доброти як точки зору на оцінку вчинку.

  реферат, добавлен 22.11.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.