Місце моральної свідомості в системі моралі

Елементи моралі: свідомість, діяльність і відносини. Норми та принципи як складові частини моральної свідомості, їх особливості та відмінні ознаки. Проблема, пов'язана із сутністю мотивації. Ціннісні орієнтації людської свідомості та типи цінностей.

Подобные документы

 • Зв’язок між розвитком моральної волі і Его-волі, вплив розуму на формування ідеалу. Значення феномену відчуження у формуванні ціннісного світу митця. Взаємозв’язок естетичної мотивації і авторської зацікавленості, тип залежності від моральної волі.

  автореферат, добавлен 15.10.2013

 • Розкриття основних функцій моралі як системи соціально-етичних норм функціонування суспільства. Регулятивна функція моральних норм, їх роль в соціалізації особи. Пізнавальна основа етичних норм, місце етики в системі моральних цінностей суспільства.

  реферат, добавлен 24.09.2014

 • Моралізуюче ставлення до дійсності, в основі якого лежали характер діяльності та світосприйняття перших християн. Зерна автономності моральної свідомості, посіяні Сократом. Філософсько-релігійне розуміння сенсу життя в період античності, середні віки.

  курсовая работа, добавлен 26.11.2013

 • Поняття юридичної етики як різновиду теорії професійної моралі, в якому принципи загальної, професійної етики застосовуються для аналізу моралі. Проблема співвідношення моралі і права. Визначення насильницьких дій як застосуванням сили, з опорою на силу.

  реферат, добавлен 14.12.2017

 • Притча про щастя. Основні засоби досягнення його людиною. Співвідношення щастя і добродійної поведінки. Щастя як моральна свідомість та соціальна потреба. Його основні фактори. Зовнішні та внутрішні чинники щастя. Співвідношення щастя, долі та удачі.

  реферат, добавлен 30.01.2011

 • Основні принципи та специфіка етичного знання, проблема моральної свободи. Етика обов’язку, чистота морального мотиву згідно з Кантом, його поєднання з правом. Вчення про автономію моралі. Свобода як "нерв філософії Канта", її зв’язок з ідеєю прогресу.

  реферат, добавлен 14.12.2016

 • Методологічні засади етичного дослідження. Типи етичних теорій в тлумаченні джерела моралі та моральної нормативності. Виявлення специфіки філософсько-етичних міркувань у різні історичні епохи та у межах культурних традицій. Підхід проблемного аналізу.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Складники естетичної свідомості. Почуття, смак та ідеал. Естетичні теорії доби античності, Відродження, Нового часу, XIX та ХХ століття. Категорія смаку як інструмент для відділення прекрасного від потворного. Прояв принципів розсудливості та емоційності.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Проблема співвідношення естетичного та етичного в історії філософської думки. Огляд форм впливу естетичних процесів на моральнісну свідомість. Аналіз існування естетичного на сучасному культурно-історичному етапі. Особливості моральнісного пізнання.

  автореферат, добавлен 14.09.2014

 • Моральність як один з основних способів нормативної регуляції дій людини в суспільстві. Виникнення етики, як науки. Моральні принципи на відміну від інших норм і правил мислення і поведінки в психіці людини. Особливість моральної оцінки людських вчинків.

  реферат, добавлен 25.04.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.