Місце моральної свідомості в системі моралі

Елементи моралі: свідомість, діяльність і відносини. Норми та принципи як складові частини моральної свідомості, їх особливості та відмінні ознаки. Проблема, пов'язана із сутністю мотивації. Ціннісні орієнтації людської свідомості та типи цінностей.

Подобные документы

 • Мораль – система поглядів і уявлень, норм, які регулюють моральну поведінку людей. Особливості природи моралі, її релігійного трактування, аналізу з точки зору натуралістичного та соціологічного підходів. "Добро" і "зло", як категорії релігії та моралі.

  реферат, добавлен 16.11.2009

 • Визначення сутності гідності як поняття моральної свідомості й категорії етики. Відношення суспільства до неї. Становлення гідності як абстрактної властивості, що формується у процесі росту людини як особистості та реалізації її моральних чеснот.

  реферат, добавлен 12.12.2017

 • Поняття моральної самосвідомості і її основний предмет. Характеристика честі і гідності людини, як певних стандартів самооцінки людської особистості. Совість – центральний чинник моральної самосвідомості людини. Особливості розкаяння та поняття сорому.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Дослідження методологічних принципів етики. Вивчення її взаємозв'язків з іншими науками. Джерела і способи добування етикою емпіричного матеріалу. Мова етики і її співвідношення з мовою моралі. Мораль як форма індивідуальної та суспільної свідомості.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Поняття та завдання морального виховання учнів початкових класів. Вікові особливості морального розвитку молодших школярів. Етична бесіда як один з методів формування моральної свідомості молодших школярів. Види етичної бесіди та їх характеристика.

  курсовая работа, добавлен 15.04.2018

 • Передумови виникнення моралі - формування у стародавньої людини абстрактного мислення, здатності утворювати загальні поняття, визначати зв'язки й закономірності, формулювати принципи. Еволюція розвитку моральних принципів. Загальногромадський етикет.

  контрольная работа, добавлен 13.08.2008

 • Універсальність і спільнотність у системі етичних пріоритетів. Мораль і соціальна диференціація суспільства. Етичні проблеми національних відносин. Основний загальнолюдський зміст моралі. Особливості існування прогресу у царині людської моральності.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Проблемність понятійного визначення моралі. Ознаки типу людських вчинків, що мали характер, відмінний від орієнтованих приватним, практичним інтересом чи звичаєм. Різноманіття теорій та концепцій щодо природи та сутності моралі в етиці та поведінці.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Концепції соціально-історичної природи моралі. Узгодженість у трудовій діяльності первісних людей. Релігійно-магічні способи регуляції людського життя. Утворення перших системи писаного права. Утвердження загальнолюдських цінностей в суспільстві.

  реферат, добавлен 19.02.2016

 • Емпатія як позараціональне пізнання внутрішнього духовного світу інших людей, що ґрунтується на співпереживанні. Мова моралі — засіб передавання своєї моральної позиції, вираженої в оцінно-нормативних висловлюваннях, що мають інтуїтивний характер.

  статья, добавлен 12.12.2017

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.