"Філософія абсурду" і театральна естетика ХХ століття

Витоки та еволюція "філософії абсурду", її концептуальні засади та специфіка впливу на сучасну культуру, вплив на театральну естетику ХХ ст. Втілення основних філософем абсурду в мистецтві. Художнє осмислення "філософії абсурду" в драматургії С. Беккета.

Подобные документы

 • Новий некласичний етап суспільної історії та його вплив на природничі науки. Зміни у розвитку естетичних уявлень взагалі та в змісті категоріального її апарату зокрема. Естетика і мистецтвознавство, проблема творчості для теоретичних інтересів естетики.

  статья, добавлен 18.01.2015

 • Поняття "калокагатія" як одного з основних понять античної естетики, та його принципи. Розвиток естетики давньогрецької цивілізації. Становлення перших естетичних уявлень та їх вплив на розвиток світової естетичної думки. Культ краси та освіченості.

  реферат, добавлен 20.10.2010

 • Світоглядні та етнокультурні особливості естетичної думки М. Хвильового як фундатора "етноренесансної естетики" в Україні. Аналіз мистецьких ідентифікацій "нової української літератури", що складають феномен "хвильовизму" в історії української естетики.

  статья, добавлен 19.02.2016

 • Комічне як основна естетична категорія, його сутність та етапи розвитку в історичній практиці. Теоретичне осмислення комічного філософами різної доби, його класифікація та різновиди, форми втілення та проблеми, що висвітлюються: гумор, сатира, іронія.

  реферат, добавлен 27.02.2011

 • Трансформація класичної естетики у некласичну на тлі становлення індустріального суспільства і тотальної секуляризації. Сфери впливу між автономними сферами культури, науки, моралі та мистецтва. Маркування соціальних норм та цінностей у суспільстві.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Поняття естетики як науки про становлення чуттєвої культури людини. Особливості естетики Середньовіччя. Характеристика естетичної концепції Августина Блаженного. Символ, ідеал та канон в середньовічній естетиці. Специфіка мистецтва Середньовіччя.

  реферат, добавлен 07.10.2010

 • Матеріалістичні тенденції та їх простеження в ранньому даосизмі. Матеріалізм – напрям у філософії, який виходить з того, що буття є первинним, а свідомість, мислення – вторинним. Етична концепція мислителя Ян Чжу. "Трактат про звичайну мораль" Ван Чуна.

  реферат, добавлен 24.12.2017

 • Оцінка наскрізних механізмів взаємодії архітектури і філософії або дискурсивних умов комунікації та функціонування значень в архітектурі постмодернізму. Проблема репрезентативності і інтерпретації форми. Конструкція в культурі соціального урбанізму.

  автореферат, добавлен 05.01.2014

 • Роль і значення інформативної міської графіки в житті мешканців сучасного міста та участь художників-дизайнерів в її естетичному збагачені. Вплив естетичної цінності, художнього сенсу навколишнього середовища на ставлення людей до міста в цілому.

  статья, добавлен 06.04.2018

 • Естетика в системі наукового знання. Історичні парадигми їх осягнення. Діалектика прекрасного і потворного. Зв’язок та взаємодія цих естетичних категорій з етичними категоріями добра і зла. Категорії піднесеного та величного, трагічного і комічного.

  реферат, добавлен 21.08.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.