"Філософія абсурду" і театральна естетика ХХ століття

Витоки та еволюція "філософії абсурду", її концептуальні засади та специфіка впливу на сучасну культуру, вплив на театральну естетику ХХ ст. Втілення основних філософем абсурду в мистецтві. Художнє осмислення "філософії абсурду" в драматургії С. Беккета.

Подобные документы

 • Роль і значення інформативної міської графіки в житті мешканців сучасного міста та участь художників-дизайнерів в її естетичному збагачені. Вплив естетичної цінності, художнього сенсу навколишнього середовища на ставлення людей до міста в цілому.

  статья, добавлен 06.04.2018

 • Розкриття історичної динаміки становлення інтерсуб'єктивності як засобу подолання обмеженості "філософії суб'єкта" та виявленні специфіки естетичного виміру інтерсуб'єктивності. Художня комунікація як складова інтерсуб’єктивного характеру мистецтва.

  автореферат, добавлен 14.09.2013

 • Проблема раціональності в ХХ столітті. Відсутність внутрішнього синтезу та внутрішній розрив між філософією та історією філософії. Критика класичної моделі раціональності. Ствердження загальних цінностей у нових політичних та соціально-культурних умовах.

  статья, добавлен 23.07.2013

 • Поняття промислового мистецтва, технічної естетики і дизайну. Проблема гармонії краси і користі. Естетична цінність техніки і новітніх інформаційних технологій. Духовність людини в умовах сучасної техногенної цивілізації. Промислова естетика ХІХ-ХХ ст.

  реферат, добавлен 19.03.2015

 • Історико-філософські витоки та еволюція концепції ділової підприємницької етики, її значення в процесі формування теоретичного образу прикладної моралі. Характеристика суспільно-функціональних орієнтацій, праксеологічний вплив бізнес-етики на економіку.

  автореферат, добавлен 22.07.2014

 • Основні принципи та специфіка етичного знання, проблема моральної свободи. Етика обов’язку, чистота морального мотиву згідно з Кантом, його поєднання з правом. Вчення про автономію моралі. Свобода як "нерв філософії Канта", її зв’язок з ідеєю прогресу.

  реферат, добавлен 14.12.2016

 • Етичні вчення мислителів античності. Проблеми людини в релігіозній концепції моралі. Внутрішній вид морального конфлікту. Культурно-світоглядний потенціал наукового знання. Сентименталізм як художній напрям. Відкритість і недомовленість у мистецтві.

  контрольная работа, добавлен 26.07.2015

 • Основні положення американської аналітичної естетики, її специфіка та динаміка в сучасних умовах. Аналіз основних тенденцій розвитку європейського постмодернізму як підґрунтя постаналітичної американської естетики. Аналіз естетичної концепції А. Данто.

  автореферат, добавлен 26.09.2013

 • Естетико-художні особливості "поліфонічних мистецтв", специфіка властивого їм художньо-видового синтезу. Інтерпретація як чинник утворення нового мистецького феномену. Досвід інтерпретацій "Лісової пісні" Л. України в українському мистецтві ХХ століття.

  автореферат, добавлен 29.08.2015

 • Сутність і специфіка естетичного, природа естетичних категорiй. Естетична оцінка будь-якого явища дійсності в історії естетики. Теоретичнi моделi эстетичного - прекрасне та потворне, пiднесене та низьке. Специфічне духовне ставлення людини до дійсності.

  реферат, добавлен 11.12.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу и оценить ее, кликнув по соответствующей звездочке.